Afspraken over toekomstbestendige zorg in regio Leiden

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben afspraken gemaakt voor toekomstbestendige zorg in die regio. Met de overeenkomst, die per 1 augustus van van kracht geworden is, is de eerste stap gezet is om een deel van de basiszorg te verplaatsen van het LUMC naar het Alrijne Ziekenhuis. Het LUMC krijgt zo meer ruimte om zich te focussen op onderzoek, innovaties en hoog complexe patiëntenzorg.

Het Alrijne Ziekenhuis, LUMC en Zorg en Zekerheid zijn enige tijd geleden met elkaar in gesprek gegaan. Centraal daarbij stond de vraag hoe de zorg in de regio toekomstbestendig georganiseerd kon worden. In lijn met de landelijke afspraken tussen ziekenhuizen, VWS en zorgverzekeraars – zoals het programma ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) – hebben de drie partijen hun verantwoordelijkheid genomen. Het verplaatsen van een deel van de ziekenhuiszorg naar de juiste plek (thuis of dicht bij huis) is een cruciaal onderdeel van toekomstbestendige zorg.

Toekomstbestendige zorg

Vertegenwoordigers van de drie samenwerkende partijen zijn verheugd met de afspraken die de toekomstbestendige zorg in de regio Leiden moet verzekeren. Landelijk zijn al meerdere initiatieven ontplooid die het programma JZOJP omarmen dat in 2018 op initiatief van het ministerie van VWS gepresenteerd werd.

Zo sloten het Amsterdam UMC en zorgverzekeraar Zilveren Kruis vorig jaar een overeenkomst waarmee zij nastreven dat meer en meer ziekenhuiszorg dichterbij de patiënt gebracht wordt; thuis of bij een zorginstelling in de buurt. Met behulp van nieuwe technologieën zou over tien jaar tussen de 30 en 50 procent van de ziekenhuis thuis geleverd kunnen worden.

Zover gaan de afspraken die nu in Leiden gemaakt zijn nog niet, maar de drie samenwerkende partijen laten met deze overeenkomst nogmaals zien dat ook zij het belang van toekomstbestendige zorg, en de juiste zorg op de juiste plek, omarmen.

Leidse partijen blij met JZOJP samenwerking

“Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie, met vijf locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim. Door deze afspraken kunnen we de locaties van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio”, vertelt Yvonne Wilders, voorzitter Raad van Bestuur Alrijne Ziekenhuis.

“De juiste patiëntenzorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Door deze afspraken kunnen we allen een gerichte bijdrage leveren aan onze brede maatschappelijke zorgdoelstellingen. Het LUMC, als academische motor, concentreert zich hierin vooral op de hoogcomplexe patiëntenzorg en het vergroten van regionaal preventieonderzoek”, aldus Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur LUMC.

“Ziekenhuiszorg moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven. Daarvoor is verandering nodig in de manier waarop we samen de zorg organiseren. De nu gemaakte afspraken zijn volledig in lijn met deze noodzakelijke verandering. Eind 2018 maakten wij, samen met Zilveren Kruis, soortgelijke afspraken met het Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland. Nu volgen het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis. Wat ons betreft, wordt het een landelijke trend om de ziekenhuiszorg op deze manier toekomstbestendig te organiseren”, voegt Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid daaraan toe.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?