Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Afspraken ziekenhuiszorg 2021, focus op digitale zorg

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben vorige week een overeenkomst bereikt over de ziekenhuiszorg in 2021 en de kosten van corona. Dit houdt in dat verzekerden ook volgend jaar gewoon terecht kunnen bij alle Nederlandse umc’s en algemene ziekenhuizen. Er zijn ook afspraken gemaakt over een versnelde digitalisering van het zorgaanbod.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben vlak voor het einde van dit jaar samen afspraken gemaakt om ziekenhuizen die zorg leveren aan coronapatiënten al in een vroeg stadium zekerheid te bieden over de coronakosten in 2021. Ook zijn – bij uitzondering – gezamenlijk afspraken gemaakt over de reguliere ziekenhuiszorg. De contracten van 2020 vormen daarbij de basis voor de afspraken over 2021. Hierdoor sluiten de contracten nog steeds aan bij het specifieke ziekenhuis, de lokale situatie en individuele inkoop van de verschillende zorgverzekeraars.

Balans corona- en reguliere ziekenhuiszorg

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor coronapatiënten en de reguliere zorg, zo stellen alle partijen in een gezamenlijke verklaring. Zo willen zij lange wachttijden zoveel mogelijk voorkomen. Verzekerden kunnen net als dit jaar in principe in ieder ziekenhuis terecht. Het Erasmus MC en zorgverzekeraar EUCARE maken zelfstandig afspraken.

Door de coronacrisis moest reguliere zorg in 2020 soms worden uitgesteld. Ook nam het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met meer dan één miljoen af, zo bleek uit regelmatige updates van de NZa. Een deel van deze zorg zal in 2021 worden ingehaald.

Versnellen digitale zorg

Ziekenhuizen maken samen met zorgverzekeraars een plan waarin zij afspraken maken over het versnellen van de transformatie op het gebied van digitale zorg, de juiste zorg op de juiste plek en gepaste zorg alsmede het verlenen van de uitgestelde zorg. Op basis van deze plannen en het daadwerkelijk verlenen van de zorg, wordt deze ook vergoed door de zorgverzekeraars. Voordat ziekenhuizen ruimte hebben om deze zorg in te halen, moet de impact van corona voldoende zijn afgenomen.

In 2020 stond de zorg in het teken van corona. De verwachting is dat in 2021 met de komst van vaccins de impact van corona op de ziekenhuiszorg afneemt. De behandeling van coronapatiënten wordt dan een ‘normaal onderdeel’ van de zorg. Het precieze verloop van corona blijft echter onbekend.

2021 wordt dan ook als een overgangsjaar beschouwd. Reden om in de overeenkomst voor 2021 net als in 2020 afspraken te maken over een vergoeding voor de extra kosten die ziekenhuizen maken door corona. Dat geldt ook voor de inkomsten die ziekenhuizen mislopen doordat ze door corona minder zorg kunnen verlenen. De doorlopende kosten van ziekenhuizen, zoals personeelskosten, worden gecompenseerd door de zorgverzekeraars. Zij dragen daarnaast met een beschikbaarheidsbijdrage bij aan extra ic-bedden voor 2021.

Neutraliseren effecten corona

In maart van 2020 gaven zorgverzekeraars al aan dat zij de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van ziekenhuizen in 2020 willen neutraliseren. Dat betekent dat ziekenhuizen een passende vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. In de zomer zijn deze afspraken uitgewerkt in een akkoord. Nu hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt voor 2021. Alle partijen gaan ervan uit dat 2022 voor de zorg weer een jaar wordt als voor de uitbraak van corona waarin op gebruikelijke wijze contracten worden gesloten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen