Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
22 maart 2022
Artikel delen

AiNed-programma wil Nederland in AI-kopgroep houden

In het rapport ‘Artificiële Intelligentie – Nederland aan de slag’ vertelt AiNed op welke manier ze 276 miljoen subsidie voor de eerste fase van haar AI-programma wil inzetten. Duidelijk is dat verbetering van AI de internationale concurrentiepositie kan verbeteren en kansen geeft in termen van toenemende welvaart en welzijn. Het meerjarige Ained-programma is opgesteld door een publiek-privaat consortium met meer dan 400 deelnemende organisaties.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het kabinet heeft in 2021 276 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Nationaal Groeifonds voor het projectvoorstel van AiNed. Het AiNed programma, dat ontwikkeld is door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), brengt Nederland blijvend in de kopgroep. Het budget van 276 miljoen is voor fase 1 van het programma en een aanvraag voor de vervolgfase is in voorbereiding.

Het meerjarige AiNed-programma is opgesteld door ‘de Nederlandse AI-Coalitie’. Dit is een publiek-privaat consortium met meer dan 400 deelnemende organisaties. Het programma versnelt de ontwikkeling en toepassing van artifial intelligence. Nederland heeft al een goede uitgangspositie op het gebied van machine learning, hybride AI-systemen en het verantwoord gebruik van AI. Succesvolle toepassingen gaan echter niet vanzelf, er zijn knelpunten op gebieden als innovatie, arbeidsmarkt, maatschappij en het delen van data.

AI beter door rekenkracht en data

De invloed van kunstmatige intelligentie neemt de komende jaren alleen maar verder toe. In de eerste fase van het AiNed-programma wordt gefocust op Nederlandse toepassingsgebieden van AI die het meeste verdienvermogen hebben. Denk dan met name aan: gezondheid en zorg, energie en duurzaamheid, mobiliteit, logistiek en technische Industrie. De impact van kunstmatige intelligentie op de welvaart en het welzijn in Nederland is groot. Hedendaagse AI wordt gedreven door de enorme toename in data en rekenkracht, het heeft zich ontwikkeld tot een systeemtechnologie die tal van andere innovaties mogelijk maakt. Steeds meer bedrijven zien kansen voor toepassingen die betere efficiency, productverbetering en nieuwe businessmodellen mogelijk maken.

Integrale ketenaanpak

Het AiNed-programma levert een grote bijdrage aan onze internationale concurrentiepositie, aldus het rapport ‘Artificiële Intelligentie – Nederland aan de slag met AI voor welvaart en welzijn’. Het programma volgt een lerende en integrale ketenaanpak bij de publiek-private investering in samenhangend onderzoek, innovatie, valorisatie en onderwijs voor nieuwe AI-technologie en verantwoorde toepassing. Het AiNed-programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om stappen te zetten met kunstmatige intelligentie die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Daartoe worden publiek-private investeringen gedaan in vier programmaonderdelen: ‘toepassen van AI-systemen’, ‘kennis- en innovatiebasis’, ‘mensen en vaardigheden’ en ‘samenwerken in het ecosysteem’.

Artificiële intelligentie als project

Een zorgprofessional of onderzoeker die een project wil starten op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft zich al tot op zekere hoogte een beeld gevormd van het nut van de technologie voor diagnose, behandeling, klinisch onderzoek of preventie. Toch is het ook dan nog steeds belangrijk om als eerste stap de vraag te stellen welk probleem het AI-project moet oplossen en wat die oplossing dan moet zijn. Het is zaak dit niet solistisch, maar in een breder perspectief te doen: door er mensen van verschillende disciplines en achtergronden bij te betrekken. Steeds vaker betrekken zorgprofessionals of onderzoekers die met een AI-project aan de slag willen al aan de start van het proces een onafhankelijke partij hierbij. Dit heeft het belangrijke voordeel dat het project dan professioneel op gestructureerde wijze wordt aangepakt en gemanaged. Dit begint met een duidelijke beschrijving van het probleem en de beoogde (zelfbouw of commerciële) oplossing. Dan volgt een toets om te bepalen of de beoogde oplossing overeenkomt met de verwachte uitkomst, in het geval van bijvoorbeeld zelfbouw door zeer kort-cyclisch een prototype op te leveren van het verwachte resultaat (Design-Thinking-methode).

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen