Algoritme kan voor minder onnodige bloedkweken zorgen

Een algoritme dat ontwikkeld wordt door onderzoekers van het Amsterdam UMC moet het aantal bloedkweken op de Spoedeisende Hulp drastisch verminderen. Op dit moment worden er op de SEH van het VUmc elk jaar van ongeveer 2000 patiënten bloed afgenomen en op kweek gezet. In bijna 90 procent van de gevallen wordt in die kweekjes geen bacterie gevonden. Het algoritme moet de uitslag van de kweek helpen voorspellen, zodat onnodig bloedafnames voorkomen kunnen worden.

Het onderzoek naar het algoritme, dat twee jaar duurde, werd uitgevoerd door de Acute interne geneeskunde onder leiding van professor Prabath Nanayakkara. Het ontwikkelde algoritme, een wiskundige formule, werd tijdens het onderzoek gebruikt om ingevoerde data te analyseren. De hoop was dat zo bepaald kon worden welke patiënten een laag of juist hoog risico hebben op een infectie. De resultaten van het onderzoek, en dus de werking van het voorspellend algoritme, waren veelbelovend. Inmiddels is het onderzoek gepubliceerd in BMJ Open. Het gebruik van voorspellende en diagnostische algoritmen is een ontwikkeling die steeds vaker toegepast wordt, zoals bij het voorspellen van het risico op longkanker of de kans op een opname of overlijden door COVID-19.

Algoritme analyseert en voorspelt

De data die als basis voor het nieuwe voorspellend algoritme dient, bestaat voornamelijk uit routinematig verzamelde zorggegevens in het elektronisch patiëntendossier. Daarbij werd met name veel waarde gehecht aan factoren als lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag en de hoogte van bepaalde ontstekingswaarden. Het gebruik van het algoritme, in combinatie met de waarnemingen van de arts, zorgt ervoor dat de arts beter in staat gesteld wordt te beoordelen of een bloedkweek nodig is om te bepalen wat de patiënt mankeert.

Wanneer een arts een bloedkweek aanvraagt via de computer, krijgt hij direct te zien hoe groot de kans is op een positieve uitslag bij de betreffende patiënt. Bij patiënten met een kleine kans op een bacteriële besmetting is een bloedkweek dus niet nodig. De verwachting is dat het aantal onnodige bloedkweken hierdoor met 30 tot 70 procent verminderd kunnen worden.

Aanpassing voor landelijk gebruik

Voor het algoritme is gebruik gemaakt van data van patiënten zoals die specifiek in het Amsterdam UMC, locatie VUmc opgeslagen wordt. Inmiddels is het algoritme zo aangepast dat alleen gebruik gemaakt wordt van waarden die voor vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen gemeten en opgeslagen worden. Dit betekent dat het voorspellend algoritme nu ook gebruikt kan worden op de andere locatie van het Amsterdam UMC – het AMC – en bijna alle ziekenhuizen in Nederland.

Op dit moment draait het nieuwe algoritme automatisch op de achtergrond in het ziekenhuissysteem van de beide locaties van het Amsterdam UMC, als onderdeel van een studie. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Echter, de waarde van de voorspellingen kan pas definitief vastgesteld worden nadat enkele duizenden voorspellingen uitgevoerd zijn. Later dit jaar hoopt de onderzoeksgroep dan te kunnen starten met een klinische trial om het gebruik van het algoritme in de praktijk te testen.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Volg jij ons al?