Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Amphia rondt als eerste ziekenhuis VIPP-programma af

Het Bredase Amphia is als eerste ziekenhuis in Nederland klaar met het digitale stimuleringsprogramma VIPP. Amphia maakte op 5 juni bekend dat het VIPP-module A2 (Patiënt & informatie) succesvol heeft afgerond. Voor afronding van het VIPP-programma geldt een deadline van 31 december van dit jaar. Een andere koploper op VIPP-gebied, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, heeft VIPP-module A2 eveneens afgerond na een succesvol verlopen audit.

Amphia heeft VIPP-modules A1 en B1 in 2018 en modules B2 en A2 dit jaar behaald. Het behalen van deze laatste module betekent dat patiënten via patiëntportaal mijnAmphia digitaal de beschikking kan krijgen over hun medische gegevens. De patiënt heeft op deze manier een goed overzicht van de eigen gezondheidssituatie. Ook zijn de gegevens eenvoudig te gebruiken in contacten met andere zorgverleners, aldus ziekenhuiskoepel NVZ.

Behalen medicatiedoelen VIPP

Afgelopen januari rondde het Bredase ziekenhuis al B2 af: het verstuurt meer dan 30 procent van de recepten elektronisch, legt medicatieafspraken vast volgens standaard 9.01 en biedt de patiënt een digitaal overzicht van ontslagmedicatie. Maxima Medisch Centrum rondde eerder dit jaar als eerste instelling beide B-modules af.

Tijdens de audit van module A2 lag de focus op de mogelijkheid om de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie en implantaten te kunnen downloaden. Amphia heeft ook aan de overige normen voldaan waaronder minimaal 10 procent actieve gebruikers van mijnAmphia. Claudia van der Velden, programmamanager VIPP in Amphia, stelt dat het behalen van de VIPP-doelen patiënten een eerste stap biedt naar meer regie op de eigen gezondheid, zodat zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger wordt.

Patiënt centraal

Het ziekenhuis laat weten het belangrijk te vinden patiënten digitaal toegang te geven tot eigen medische gegevens. Zo is de patiënt beter geïnformeerd over zijn gezondheid en kan hij zich goed voorbereiden op een gesprek met de arts. Bij het realiseren van het patiëntenportaal stond de patiënt logischerwijze dus centraal.

Toine van Es, lid Cliëntenraad zegt hierover: “Door aan te haken bij het VIPP-programma heeft Amphia een aanzienlijke versnelling gerealiseerd in de uitrol van het patiëntenportaal. Ook de wijze waarop wij als Cliëntenraad betrokken en gehoord zijn verdient waardering.” Met het VIPP-programma is een solide basis gelegd waar Amphia op voort kan bouwen. Het patiëntenportaal wordt in de toekomst verder geoptimaliseerd en doorontwikkeld. Een van de eerste acties is het implementeren van meer vragenlijsten.

ASz behaalt ook A2

Behalve Amphia behaalde ook het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) recent module A2. Op 22 mei was bij het ASz de audit voor VIPP-module A1 en A2. Het ASz was de eerste VIPP-deelnemer die deze audit haalde. Voorwaarde voor het halen van de audit is dat patiënten daadwerkelijk inloggen. Alleen het hebben van een online patiëntomgeving is niet voldoende, er moet ook echt geduppt worden.

In het patiëntenportaal kan een patiënt onder meer uitslagen van onderzoek en vragenlijsten zien en kunnen herhaalrecepten aangevraagd worden voor medicatie verstrekt via het ziekenhuis. Tijdens de ehealthweek afgelopen januari werd de dupp-campagne in het ASz gelanceerd door de onthulling van de eerste dupp-zuil. Die dag maakte de NVZ bekend dat er in 2018 al twee miljoen werd geduppt.

Over VIPP

VIPP voor ziekenhuizen was het eerste stimuleringsprogramma voor digitale, standaard gegevensuitwisseling. Het sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Standaarden zijn onder meer:

  • Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron).
  • Standaarden medicatieproces (programma medicatieproces).
  • Standaarden voor uitwisseling met een PGO (Medmij-programma).

VIPP is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de miljoenennota van 2016 reserveerde de toenmalige minister van VWS (Edith Schepers) 105 miljoen euro voor het versnellingsprogramma. De A-modules hebben betrekking op het digitaal uitwisselen van medische informatie met de patiënt. De B-modules gaan over medicatiegegevens.

64 algemene ziekenhuizen en 34 categorale instellingen – revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg – werken mee aan het VIPP-programma.

Wettelijke verplichting

Vanaf 2020 zijn alle zorginstellingen in Nederland wettelijk verplicht om mensen digitaal toegang geven tot hun medische gegevens. Minister Bruins (Medische Zorg & Sport) maakte in april van dit jaar bekend hoe het wettelijke kader eruit ziet om gestandaardiseerde digitale uitwisseling te versnellen. Tot nu toe gebeurde dit op vrijwillige basis via onder meer het Informatieberaad Zorg.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen