Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Anonieme e-mental health subsidie voor 2020 toegekend

Voor mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen professionele hulp durven te zoeken bij psychische klachten is de anonieme e-mental health regeling in het leven geroepen. Daarvoor is dit jaar 2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Tot 1 oktober konden aanvragen voor de anonieme e-mental health subsidie ingediend worden. Het Zorginstituut heeft de subsidie nu aan 13 GGZ- en verslaving zorgaanbieders toegekend. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Het aanbieden van anomieme e-mental health is een vangnet voor mensen die geen hulp durven of willen zoeken langs de reguliere weg. Het kan een vorm van zorg bieden of een opstap naar reguliere zorg zijn.

Laagdrempelige anonieme e-mental health

Belangrijk is dat het aanbod laagdrempelig is zodat hulp in een vroegtijdig stadium geboden kan worden. Zo kan mogelijk het verergeren van klanten, en daarmee een grotere zorgvraag, voorkomen worden.

Zoals de naam al aangeeft wordt de zorg anoniem en digitaal verleend. Het is met name bedoeld voor lichte tot matige (eerstelijns-)problematiek. Denk daarbij aan depressie, angstklachten en eetstoornissen. Anonieme e-mental health zorg omvat online groepssessies, contact met een behandelaar via chat of e-mail of online modules die onder begeleiding doorlopen worden.

De subsidie is niet bedoeld voor de doorontwikkeling van anonieme e-mental health interventies, maar puur voor de uitvoering daarvan. Het Zorginstituut ziet toe op de uitvoering van de subsidieregeling. In 2018 ontvingen eveneens 13 organisaties deze subsidie. In 2019 waren dat er 12. Het Zorginstituut is sinds januari 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van desubsidies.

Wijzigingen en evaluatie

Daarna is de subsidieregeling geëvalueerd onder leiding van Staatssecretaris Blokhuis van VWS. Daaruit zijn een aantal wijzigingen voortgekomen die opgenomen zijn in de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2020’. Zo zal het Zorginsitituut met de subsidieontvangers in gesprek gaan over de effectiviteit van interventies.

Ook komen er gestandaardiseerde vragenlijsten om te monitoren wie (leeftijd, geslacht, klacht) online interventies gebruikt. De uitkomsten daarvan worden later dit jaar besproken hebben mogelijk invloed op de verdeelsleutel van de subsidieregeling in de komende jaren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen