Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Antonius Ziekenhuis kan patiëntportaal aan PGO koppelen

Het Antonius Ziekenhuis (Sneek, Emmeloord), onderdeel van de Antonius Zorggroep, stelt als eerste ziekenhuis in Nederland uitwisseling van medische gegevens via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) mogelijk te kunnen maken. Volgens de VIPP Monitor heeft het Antonius Ziekenhuis 66 procent van de extra stappen uit VIPP-module A3 gerealiseerd (meting juni). Dit betreffen extra stappen om patiëntgegevens te ontsluiten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zo’n 40 procent van de patiënten van het ziekenhuis logt maandelijks in op het patiëntportaal. “Dat 40 procent van onze patiënten ons patiëntportaal actief gebruikt, is een mooie ontwikkeling” stelt Age Boelens, anesthesioloog-intensivist en CMIO (chief medical information officer): ”Als zorggroep willen we de digitale gegevensuitwisseling verder verbeteren. Door meer informatie uit het medisch dossier beschikbaar te stellen, geven we de patiënt meer regie over zijn eigen zorgproces.”

Gegevens in PGO plaatsen

Patiënten van het Antonius Ziekenhuis kunnen al veel zaken online regelen via het patiëntportaal www.mijnantonius.nl. Nu komt daar de mogelijkheid bij om gegevens via het patiëntportaal in een eigen PGO te plaatsen. Momenteel zijn er negen PGO-aanbieders die het MedMij-keurmerk mogen voeren. dat betekent dat gegevens op gestandaardiseerde en betrouwbare wijze uitgewisseld kunnen worden tussen het PGO en informatiesystemen die volgens het MedMij-afsprakenstelsel werken.

Het Antonius Ziekenhuis heeft vorige week de A3-doelstellingen uit het VIPP-programma laten beoordelen en heeft deze doelen volgens de audit behaald. Dit resultaat betekent onder andere dat het ziekenhuis een vereiste set aan medische gegevens voor zijn patiënten toegankelijk heeft gemaakt. Deze zijn toegankelijk voor de patiënt die inlogt op mijnantonius.nl. Een patiënt vindt in het portaal informatie over onder andere diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die zijn uitgevoerd.

De auditor geeft in de rapportage aan: ‘Wij hebben geconstateerd dat de Antonius Zorggroep een duidelijke visie heeft op digitalisering en wat dit kan betekenen voor haar patiënten. De Antonius Zorggroep is een innovatief ziekenhuis dat investeert in nieuwe ontwikkelingen en dus ook e-health. De strategie van de Antonius Zorggroep voor de langere termijn is “in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan”. Zij gebruikt hierbij eHealth mogelijkheden om deze strategie vorm te geven.’

Meer regie patiënt

Met het behalen van de audit van VIPP heeft het Antonius Ziekenhuis naar eigen zeggen een grote stap gezet in de mogelijkheden voor patiënten om deze gegevens digitaal beschikbaar te krijgen. Zo moeten patiënten meer regie voer hun gezondheid en behandeling krijgen, wat ook samen beslissen met een zorgprofessional moet ondersteunen. Dit is een belangrijke ambitie van de overheid.

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) is het digitale stimuleringsprogramma voor ziekenhuizen. Het betreft modules voor patiënt en informatie (A1-3) en Patiënt en medicatie (B1-2). A3 is een extra stap om te realiseren voorafgaand aan het einde van de subsidiedatum (31 december 2019). Deelnemers aan A3 (15 ziekenhuizen en acht categorale instellingen) moeten drie van de vijf subdoelstellingen realiseren. Diverse ziekenhuizen, zoals het Maasland (Rotterdam), Maxima MC (Veldhoven, Eindhoven) en het IJsselland (Capelle a/d/ IJssel) hebben module A3 al afgerond.

Het VIPP-programma is bedoeld om te voldoen aan wetgeving die stelt dat uiterlijk in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang moeten hebben tot hun medische gegevens. Het betreft de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, waarvan de eerste helft in 2017 is ingegaan. Daarnaast wil de overheid digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 gaan verplichten. Hier wordt door VWS met betrokken partijen in 13 pilotprojecten (zoals informatie-overdracht tussen ambulance en SEH) al aan gewerkt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen