Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Apothekers positief over Kijksluiter, meer maatwerk gewenst

Het overgrote deel van de apothekers gebruikt Kijksluiter en veel apotheken zetten het platform ook in bij patiënten, meestal bij een eerste uitgifte. Een verbeterpunt bij het inzetten van Kijksluiter is ‘bediening op maat’ per patiëntgroep en per medicijn. Daarnaast geven apothekers aan dat gebruik van het digitale platform toeneemt als het aanbieden ervan gebruiksvriendelijker wordt, bijvoorbeeld met een automatisch gegenereerde e-mail aan de patiënt. Dit blijkt uit evaluatief onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Kijksluiter.nl is een digitale bibliotheek met een verzameling videoanimaties over bijsluiters van geneesmiddelen. In Kijksluiter.nl is per medicijn een aparte animatie beschikbaar, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter beeldend en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. In 2019 is Kijksluiter op grote schaal geïmplementeerd in apotheken. Het Nivel heeft onderzocht hoe de implementatie verliep.

Apothekers: Kijksluiter goede aanvulling

De deelnemende apothekers die Kijksluiter aanbieden (89%) doen dit vooral bij eerste uitgifte van een medicijn en aan alle patiëntgroepen. Slechts één op de acht van deze apothekers biedt het platform alleen aan een specifieke doelgroep aan, zoals laaggeletterden of mensen die geen Nederlands spreken. Bijna twee derde van de apothekers die Kijksluiter aanbieden, doen dit omdat ze het platform een goede aanvulling vinden op al bestaande informatiebronnen. Ook de financiële compensatie die apothekers ontvangen, blijkt een drijfveer te zijn om de tool aan te bieden.

Enkele verdere conclusies:

  • De deelnemende apothekers geven Kijksluiter gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer.
  • Ruim 85 procent van hen is positief over de inhoudelijke kwaliteit van de informatie en over de hoeveelheid animaties over geneesmiddelen die erin zijn opgenomen.
  • 8 op de 10 apothekers ziet het platform als toegevoegde waarde bij het informeren van de patiënt aan de balie.

Meer maatwerk

Apotheken maken bij het inzetten van het platform vrijwel geen onderscheid naar patiëntgroep. De meeste apotheken bieden de digitale platform aan alle typen patiënten aan. De mogelijkheid voor apothekers om patiënten op een eenvoudige manier op maat te bedienen met die animatie die zij nodig hebben, zal de implementatie van de tool volgens apothekers zeker bevorderen.

Een ander punt van aandacht is het verbeteren van de toegankelijkheid van Kijksluiter voor patiënten die minder digitaal vaardig en/of gezondheidsvaardig zijn. De oplossing die apothekers aandragen – het integreren van Kijksluiter in het digitale apothekerssysteem zodat een automatisch gegenereerde e-mail met een link naar de relevante animatie uitgaat naar de patiënt – is inmiddels gerealiseerd.

Voor het onderzoek heeft het Nivel een online vragenlijst opgesteld en uitgezet onder apothekers in Nederland. In totaal vulden 140 apothekers de vragenlijst volledig in. Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door het Nivel, met financiering van Stichting Kijksluiter en in samenwerking met Hogeschool Utrecht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen