“In onze digitale strategie kijken we niet sec naar ICT, maar naar technologie in de brede zin.” Zo verwoordt Arnaud Kruizinga, CIO van Amphia, de digitale strategie van het Bredase ziekenhuis. (Beeld Amphia)

Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: ‘Eerst de visie, dan de route’

Najaar 2021 startte Arnaud Kruizinga als CIO bij het Amphia ziekenhuis te Breda. In eerste instantie als interim, maar al snel trad hij in dienst bij dit topklinische ziekenhuis. Nu, ruim anderhalf jaar later, bevragen we Arnaud voor ICT&health 6 naar zijn ervaringen en visie voor de toekomst van technologie in het Amphia. “In onze digitale strategie kijken we niet sec naar ICT, maar naar technologie in de brede zin.”

Kruizinga kijkt graag eerst naar de governance van een organisatie: hoe wil je ICT in een ziekenhuis besturen? Ziekenhuizen zijn grote complexe bedrijven, maar men is zich er hier vaak onvoldoende van bewust dat zij onderdeel van een hightech sector zijn.

Kruizinga: begin met visie

“Mijn stelling is dat je dit moet accepteren en bewust moet kiezen hoe je die complexe organisatie wilt besturen. Als je niet uitkijkt, schiet het namelijk alle kanten op. Er zijn zoveel belangen, je moet richting bepalen: wat moet nu en wat kan later? Dat is allemaal besturing, ik kijk er bedrijfseconomisch naar: begin met welke visie je met elkaar deelt, daarna welke route je samen wil gaan lopen.”

Kruizinga vindt het niet nodig om eerst te bepalen wie meebeslist over visie en route. “Dit kun je later aanscherpen. Binnen Amphia hebben we hierover gezegd: ‘Dit is een strategisch thema, we willen dit dus verankeren in de bestuursraad en hier een organisatie bij creëren die het bestuur kan voeden met wat te besluiten en hiernaast die besluiten kan uitvoeren middels voldoende executiekracht.’ Voor al die zaken leggen we verbindingen met alle geledingen van de gebruikersorganisatie.”

Digitale strategie

Vanuit de recent opgestelde digitale strategie van Amphia wordt deze aanpak ook toegepast, vervolgt de CIO. “Dit doen we in lijn met de kernwaarden van de Amphia-strategie ‘Samen, aandacht, deskundig en gedreven’. In de digitale strategie hebben we breder gekeken, niet sec naar ICT, maar naar technologie in brede zin. ICT en Medische Technologie groeien naar elkaar toe en binnen de context van onze hightech sector en het snel veranderende zorglandschap is het belangrijk om wendbaarheid te creëren.’

Om de besturing goed neer te zetten moet je volgens Kruizinga weten: ‘wie beslist waarover’. Hierin maakt Amphia onderscheid tussen ‘vernieuwing & innovatie’ enerzijds en ‘going concern’ anderzijds:

  • De besturing is gericht op vernieuwing & innovatie.
  • Bij going concern loopt de besluitvorming via de lijn en bijbehorend mandaat. Zolang ontwikkelingen binnen budget zijn, worden deze onder regie van de afdelingen uitgevoerd.

“Bij vernieuwing & innovatie gaat het er om welke bedrijfsprocessen en -beleid je wilt ondersteunen. Het technologieperspectief is niet leidend hierbij. Bijvoorbeeld: We willen meer mobiel werken als zorgverleners. Dit is een wijziging van bedrijfsprocessen, mogelijk gemaakt door technologie.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die op 26 oktober verschijnt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?