Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale recepten in tweede lijn mag met regionaal convenant

Branche- en koepelorganisaties KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers op om in samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een regioconvenant op te stellen dat het veilig digitaal uitwisselen van recepten waarborgt. Apothekersorganisatie KNMP en ziekenhuiskoepel NVZ stellen hiertoe een model-regioconvenant beschikbaar, met daarin mogelijke beheerafspraken, taakomschrijvingen en uitgangspunten.

Diverse apothekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken verspreid over Nederland werken volgens beide organisaties al enkele jaren aan het digitaal uitwisselen van recepten ter vervanging van het traditionele recept op papier. Organisaties in de regio Zuidoost-Brabant claimden in december 2017 hiermee de primeur. Sindsdien heeft een groeiende groep eerste- en tweedelijnsorganisaties hieraan navolging gegeven. Recent nog zetten het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis en apothekersgroep CAVR deze stap.

Volgens het convenant is dit toegestaan, mits er wordt gewerkt conform een aantal afspraken zoals omschreven in dit convenant. De KNMP, NVZ en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) bespreken momenteel met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoe deze in gang gezette werkwijze (die bij huisartsen al sinds jaar en dag uitmaakt van de dagelijkse praktijk) officieel verankerd kan worden in de tweedelijnszorg.

Digitalisering volgens VIPP

De KNMP werkt samen met onder meer het Ministerie van VWS binnen het Informatieberaad Zorg aan standaard gedigitaliseerde gegevensvastlegging en -uitwisseling. Hiervoor is onder meer het Versnellingsprogramma Informatie‐uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) opgetuigd. Dit en vergelijkbare programma’s hebben mede als doel de medicatieoverdracht in de keten veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken: tussen apothekers en andere zorgverleners, tussen apothekers onderling en tussen apothekers en patiënten te bevorderen en de farmaceutische zorg.
https://www.icthealth.nl/nieuws/al-330-000-recepten-digitaal-en-gestandaardiseerd-verstuurd/

Het meewerken aan een regioconvenant en de implementatie van het elektronisch receptenverkeer leidt niet tot uitsluiting van VIPP-farmacie. Bovendien doet medewerking geen afbreuk aan het realiseren van de gestelde VIPP-doelen, zo benadrukken de drie initiatiefnemers

Elektronisch recepten verkeer

Zorgsectoren werken momenteel aan een veilige, adequate en gefaseerde invoering van het Medicatieproces 9.0. Het realiseren van elektronisch receptverkeer is hierin de eerste stap. Het elektronisch uitwisselen van stopberichten, labwaarden en Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA’s) volgen in de latere fases van het implementatietraject van het project Medicatieoverdracht 9.0.

Kijk hier voor het volledige model-convenant.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen