Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Automatische registratie helpt bij inzicht in luchtweginfecties

Om goed zicht te krijgen in hoe vaak luchtweginfecties in Nederland voorkomen, is het belangrijk te weten hoeveel patiënten met een luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit kan het beste door automatische registratie van gegevens die routinematig in het ziekenhuis worden verzameld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sierk Marbus, die vorige week op het onderwerp is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Acute luchtweginfecties, – infecties veroorzaakt door onder meer het influenzavirus, de pneumokokkenbacterie en SARS (severe acute respiratory syndrome) -CoV coronavirus -2 – veroorzaken wereldwijd veel ziekte en sterfte. Covid-19 is hiervan het meest recente voorbeeld. Goed zicht op het voorkomen van deze infecties is volgens Marbus belangrijk om – indien nodig- de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Gegevens over luchtweginfecties

Marbus onderzocht voor zijn promotieonderzoek hoe een surveillancesysteem in ziekenhuizen opgezet kan worden. Er bestaan al surveillancesystemen die gebruikmaken van gegevens over patiënten met luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk (in samenwerking met Nivel) en van de totale sterfte in Nederland (in samenwerking met CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ). In die systemen ontbreken echter gegevens over ziekenhuisopnames.

Marbus heeft de verschillende mogelijkheden van surveillance in kaart gebracht. Daaruit komt naar voren dat een geautomatiseerd systeem dat gebruik maakt van data die in ziekenhuizen routinematig verzameld worden, de beste optie is om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van luchtweginfecties. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt, stelt het RIVM. In zo’n systeem zullen de gegevens zo versleuteld worden dat ze voor het RIVM niet herleidbaar zijn naar personen.

Samenwerking met NICE, LCPS

Voor de COVID-19 surveillance in ziekenhuizen werkt het RIVM samen met stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) en LCPS (Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De zo verkregen data worden speciaal verzameld in het kader van de COVID-19-epidemie. Ziekenhuizen verzamelen gegevens over het aantal COVID-19-patiënten dat opgenomen is en hoe de ziekte bij hen verloopt. Dit is erg tijdrovend voor de ziekenhuizen en niet houdbaar voor de lange termijn.

Om een langdurig houdbaar systeem op te zetten dat zowel gebruikt kan worden tijdens een epidemie als daarbuiten, is de inzet van een geautomatiseerd systeem nodig. Op deze manier verwacht het RIVM dat Nederland beter voorbereid zal zijn op nieuwe uitbraken van bekende en nieuwe luchtweginfectieziekten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen