Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Autoriteit Persoonsgegevens stelt voorwaarden aan Corona-opt-in

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt in een brief aan Minister de Jonge van Medische Zorg dat de zogenoemde Corona-opt-in regeling onder voorwaarden toegestaan wordt. De medische dossiers mogen nu ook van mensen die nog geen keuze hebben gemaakt of ze daarmee instemmen gedeeld worden met artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp. Echter, vóór raadpleging moet daarvoor nog wel toestemming aan de patiënt worden gevraagd.

Die toestemming mag een patiënt ook mondeling, en ter plekke op de HAP of SEH, geven. De tijdelijke, zogenoemde Corona-opt-in, regeling waar de minister aan werkte, om zonder expliciete toestemming inzage toe te staan gedurende de coronacrisis, is met de uitspraken van de AP dus

Corona-opt-in

De aanleiding voor die regeling lag in het feit dat patiënten tijdens de coronacrisis vaak bij een andere arts terecht komen dan hun eigen huisarts. Om te kunnen beoordelen welke behandeling nodig is, is het van belang dat die artsen op de hoogte is van eventuele risico verhogende medische aandoeningen, zoals hartproblemen.

De minister stelt dat die beoordeling nu te langzaam verloopt. Dit komt doordat artsen op een HAP of SEH het medische dossier van veel patiënten niet via een elektronisch uitwisselingssysteem kunnen bekijken. De tijdelijke Corona-opt-in regeling kan dat proces voor patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens, flink versnellen.

Privacy ook tijdens crisis respecteren

De AP zegt begrip te hebben voor het verzoek van de minister om de toestemmingsprocedure ten tijde van deze crisis te versoepelen. Echter, de AP wijst erop dat óók tijdens crisistijd de privacy van patiënten moet worden gerespecteerd. Met andere woorden, de Corona-opt-in regeling mag, zolang deze crisis voortduurt, in werking treden, maar een arts moet vóór raadpleging wel om toestemming vragen aan de patiënt.

De AP raadt mensen wel aan om nu goed na te denken over hun keuze, voordat zij mogelijk ziek worden. Diegenen die geen toestemming gegeven hebben en dat ook nu niet van plan zijn moeten zich realiseren dat zorgaanbieders hierdoor mogelijk cruciale informatie missen, mochten zij op de spoedeisende hulp terechtkomen.

Mondeling toestemming geven

Het plan van de minister verandert niets voor mensen die al toestemming hebben gegeven of juist toestemming hebben geweigerd. In beide gevallen blijft die keuze gerespecteerd. Corona-opt-in zou alleen effect hebben op mensen die nog geen keuze hebben doorgegeven.

De regeling van de minister zou voor die mensen een professionele samenvatting, met relevante informatie t.b.v. de eventuele behandelingen voor COVID-19, zonder toestemming beschikbaar willen stellen. Het AP vindt dat een acceptabele veranderen, maar blijft erbij dat patiënten toch eerst toestemming moeten geven daarvoor. Dat kan nu dus, ter plekke op de SEH of HAP, mondeling.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor patiënten die bij aankomst niet in staat zijn zelf toestemming te geven. Bijvoorbeeld omdat ze bewusteloos zijn. In die gevallen mag de arts ook zonder expliciete toestemming de medische gegevens van de patiënt raadplegen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen