Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale Zorg presenteert nieuw praktijkplan beeldbellen

In het kader van het programma Digitale Zorg van NVZ is het Praktijkplan Beeldbellen gelanceerd. Het plan bevat handvatten, tips en mogelijke valkuilen bij het gebruik van videoconsulten. Het praktijkplan is ontwikkeld op basis van ervaringen die afkomstig zijn van acht NVZ-lid-instellingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De vraag is hoe videoconsulten op een structurele wijze kunnen worden ingebed in bestaande poliprocessen. ‘Kan beeldbellen goed gecombineerd worden met fysieke consulten, welke overwegingen spelen daar bij en waar moet rekening mee worden gehouden?’, zijn vragen waar een organisatie graag antwoord op wil.

Beeldbellen: plannen, organiseren en opschalen

Het plan bevat handvatten, tips en valkuilen bij het gebruik van videoconsulten. Het behandelt een breed spectrum aan onderwerpen. Het geeft aan voor wie videoconsulten geschikt zijn en vertelt over het plannen, organiseren en het opschalen van het beeldbellen. Tevens zijn er tips om de ervaringen met deze vorm van zorg op de juiste wijze te evalueren.  

Twee checklists

Het praktijkplan heeft twee bijlagen: de checklijst techniek beeldbellen en de checklist opschalen beeldbellen. In de ‘checklist techniek beeldbellen’ staan tips die projectleiders, leidinggevenden en informatiemanagers af kunnen stemmen met de ICT-afdeling. In de opschalingschecklist is info te vinden over hoe videoconsultancy na een pilot kan worden opgeschaald. Deze check is  bedoeld voor projectleiders en informatiemanagers, maar ook voor de raad van bestuur in de rol van opdrachtgever.

Het praktijkplan in zijn geheel is ontwikkeld door het programma Digitale Zorg van de NVZ. Dit programma stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. Een van de belangrijkste pijlers is om minder fysieke poli te realiseren met digitale zorg. De ambitie voor dit jaar is 30% van de poliklinische zorg dichtbij de patiënt met digitale zorg te realiseren.

Beeldbellen werkt óók voor wijkverpleegkundige

Een drietal ouderenzorgorganisaties hebben onderzoek gedaan naar het inzetten van zogenoemde beeldzorgmomenten door wijkverpleegkundigen. Het videobellen met cliënten vervangt (een deel van) de fysieke bezoeken die wijkverpleegkundigen uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat beeldzorg niet alleen meer tijd oplevert voor de verpleegkundigen, maar ook dat cliënten tevreden zijn met deze vorm van zorg-op-afstand. Het onderzoek dat uitgevoerd is door Carinova, BrabantZorg en Sensire, toont aan dat een gemiddeld beeldzorgmoment een tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment. Voor de drie ouderenzorgorganisaties betekent dit een jaarlijkse capaciteitsvergroting van 23.000 uur.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen