Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Behoefte domeinoverstijgende bekostiging digitale zorg

Er is veel behoefte aan domeinoverstijgende vormen van bekostiging voor (digitale) zorg én aan de mogelijkheid om van anderen te kunnen leren en hierop voort te bouwen. Dat blijkt uit een dialoog tussen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), toezichthouders Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZIN) en 90 experts binnen de (digitale) zorg. Zij gingen op 3 december virtueel in gesprek over de verdere stappen in het gebruik en de ontwikkeling van digitale zorg na de coronacrisis.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Deze digitale dialoog tussen RVS, NZa en ZIN met onder andere zorginnovators, zorgverleners en adviseurs, was een vervolg op recente adviezen over digitale zorg. De uitkomst ervan moet verdere invulling geven aan de adviezen van de drie organisaties en VWS te helpen deze adviezen gericht in de praktijk te brengen. De deelnemers deelden hun visie op wat zij nodig hebben om deze vorm van zorg beter te kunnen toepassen, ontwikkelen of inbedden. De opgedane input is in het verslag over de dialoog onderverdeeld in aanbevelingen voor de bekostiging ervan en voor de lerende praktijk.

Digitale zorg inbedden

Nadat het gebruik van digitale zorg tijdens de eerste piek van de coronacrisis snel toenaam, is het nu zaak om dat in te bedden als waardevolle toevoeging van de zorg. In de digitale dialoog spraken de RVS, NZa en ZIN met onder andere zorgverleners, ontwikkelaars, zorginkopers, hoogleraren, beleidsadviseurs en patiëntvertegenwoordigers. Deze variatie aan kennis en expertise leidde tot een brede discussie over de toekomst van digitale zorg.

  • In de deelsessie bekostiging ging het gesprek over hoe aanpassingen in regelgeving het bekostigen van digitale zorg, zoals digitale triage, makkelijker kunnen maken. Dit blijkt geen eenvoudige puzzel en de ervaringen verschillen tussen sectoren waarin deelnemers werkzaam zijn. Belangrijk is ook het mogelijk maken van domeinoverstijgende vormen van bekostiging. Daarnaast is er ook een rol voor de zorgverzekeraar om digitale transformaties financieel stimuleren. De deelnemers benadrukten ook dat we kunnen leren van hoe innovaties in andere sectoren gefinancierd worden, zoals in het bankwezen.
  • In de deelsessie over een lerende praktijk werd het grote belang van betere samenwerking bij het delen van ervaringen aangestipt. De deelnemers hebben behoefte aan een vindbaar overzicht van de bestaande kennis, inclusief wat wel werkt en voor wie. Op die manier kan er worden voortgebouwd op elkaars kennis en ervaringen. Ook benadrukten de deelnemers de waarde van onderzoek naar praktijkervaringen, en de benodigde ambassadeursrol van zorgverleners in het verbeteren van digitale zorg.

Adviezen

De RVS, NZa en ZIN brachten deze zomer op aanvraag van het ministerie van VWS elk een advies uit over digitale zorg. In de recente digitale dialoog bevroegen de instanties experts uit de praktijk over terugkomende knelpunten, over welke van de aanbevelingen echt moeten worden gerealiseerd en over wat zij nog meer nodig hebben om deze zorgvorm in te kunnen zetten als waardevolle toevoeging van de zorg.

VWS ondersteunt de conclusies van de recente adviezen van de RVS, NZa en ZIN. Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft al bekend gemaakt dat maatschappelijke doelstellingen, zoals geïdentificeerd in het RVS advies, centraal zullen staan in de nieuwe e-healthmonitor 2021-2023. De e-health monitor wordt uitgevoerd als een lerende evaluatie.

De adviezen die aanleiding vormden voor de digitale dialoog zijn:

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen