Bestaande netwerken en organisaties slaan onvoldoende een brug

De meerderheid van ondernemers in de medische technologie ondervindt moeilijkheden bij het op de markt brengen van producten, zelfs wanneer deze innovaties duidelijk een medische meerwaarde hebben voor patiënten.

Vaak staan problemen op het gebied van investeringen, regelgeving en het bereiken van de doelgroepen en de een snelle doorbraak in de patiëntenzorg in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc onder 34 van de 400 bedrijven in Nederland die zich bezighouden met de ontwikkeling van medische technologie.

Bij het toepassen van kennis die binnen een academische instelling wordt ontwikkeld, spelen bedrijven die zich bezighouden met medische innovaties een belangrijke rol. In Nederland zijn dit circa 400 bedrijven, waarvan meer dan 95 procent valt binnen het midden- en kleinbedrijf. Het Radboudumc liet MedValue onderzoeken welke problemen deze bedrijven ondervinden bij het op de markt brengen van hun nieuwe producten.

Van de 34 deelnemende bedrijven, gaf bijna de helft aan problemen te hebben bij het krijgen van voldoende financiering voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Andere obstakels die worden genoemd zijn: het moeilijk kunnen overtuigen van medische professionals of inkoopafdelingen van ziekenhuizen, het voldoen aan alle wet- en regelgeving en het kunnen overtuigen van de zorgverzekeraars over het vergoeden van het gebruik van een nieuw hulpmiddel.

Meer verbinding leggen
Richard van den Broek, directeur van MedValue: “Het is eigenlijk raar dat innovaties met verbeterpotentie zo veel moeite hebben om bij de patiënt te komen. Kennelijk slagen bestaande netwerken en organisaties er niet voldoende in om een brugfunctie te slaan tussen de financiers, overheden, medische professionals, ziekenhuizen en zorgverzekeraars waarmee je als medische innovator te maken hebt. Juist het leggen van de verbindingen tussen al deze betrokkenen is in belangrijke mate bepalend voor het succes.”

Betere en betaalbare zorg
Het Radboudumc zoekt naar mogelijkheden om de weg voor kansrijke innovaties te effenen. Maroeska Rovers, hoogleraar Evidence Based Surgery: “Het Radboudumc kan een deel van de obstakels voor bedrijven wegnemen door haar netwerk in te zetten om partijen bij elkaar te brengen. Ook zouden we bewezen kansrijke innovaties onder de aandacht kunnen brengen van ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, overheden en zorgverzekeraars voor het verkrijgen van (tijdelijke) vergoeding. Het is in ieders belang dat kansrijke innovaties bijdragen aan betere én betaalbare zorg.”

Grote markt
Medische technologie speelt een belangrijke rol in preventie, diagnose, monitoring en behandeling van patiënten. Daarnaast leveren medische hulpmiddelen een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit van leven. De gehele markt van medische hulpmiddelen omvat meer dan 500.000 hulpmiddelen. De marktomvang in Nederland bedroeg in 2011 ongeveer 2,2 miljard euro en zal eind 2015 een omvang hebben van ongeveer 2,4 miljard euro.

Bron: Radboud

Note van de redactie:
Innoveren zit van nature in de mens. De mens wordt slimmer en begrijpt steeds beter de mogelijkheden en hoe technologie de mens kan helpen. Technologie is onlosmakelijk verbonden aan de wereld waarin wij leven. Anno 2015 helpt technologie zelfs om de mens bewust te maken van zijn gezondheid. Zo voorkomt technologie zelfs ziektes. De ontwikkelingen van vandaag zijn slechts een schim van wat er nog gaat komen. Volg in ICT&health de ontwikkelingen van vooruitstrevende Medische Universiteiten, artsen, verplegers en bedrijven zoals Google, Apple, Amazon, IBM, Microsoft, Philips en vele anderen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?