Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Beter inzicht zorgpad eerste lijn door koppeling patiëntgegevens

De koppeling van gegevens van huisartsen en fysiotherapeuten in het systeem ‘Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn’ biedt nieuwe inzichten. Zo blijkt dat 10 procent van de patiënten van fysiotherapeuten ook bekend is bij de huisarts. In 2019 waren dat ongeveer 26.000 patiënten. Een combinatie van die gegevens biedt mogelijkheden om het zorgproces en het beloop van de gezondheidsklachten van een patiënt beter te beschrijven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een registratiesysteem van het Nivel, worden continu zorggegevens van verschillende patiëntgroepen verzameld. Tot nu was nog niet bekend in welke mate de registraties van fysiotherapeuten en huisartsen aan elkaar gekoppeld konden worden en of dat ook zou leiden tot meer inzicht in het zorgpad van patiënten.

Onderzoek van het Nivel heeft nu aangetoond dat dit voor deze groepen dus in 10 procent van de gevallen mogelijk is. Daarbij moet aangetekend worden dat dit percentage gedrukt wordt door het feit dat de aangesloten fysiotherapie- en huisartspraktijken niet exact dezelfde gebieden in Nederland beslaan.

Beschrijving zorgpad eerste lijn

De koppeling van patiëntgegevens zoals nu binnen het registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn onderzocht is, kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt.

Denk bijvoorbeeld aan het combineren van de gegevens van de huisarts over controles en medicijngebruik met pijnscores, het fysiek functioneren en het resultaat van de fysiotherapie behandeling. Die koppeling maakt het mogelijk de onderlinge relatie tussen de verschillende behandelingen te analyseren. Met de resultaten van die analyse kan vervolgens het geïntegreerde zorgtraject in kaart worden gebracht.

Zoals reeds vermeld zorgen geografische verschillen tussen de werkgebieden van fysuitherapie- en huisartsenpraktijken ervoor dat de gegevens van minder patiënten gekoppeld kunnen worden dan mogelijk zou kunnen zijn. Echter, uit onderzoek van het Nivel blijkt wel dat de groep fysiotherapiepatiënten om wie het gaat qua leeftijd en geslacht representatief is voor alle fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Nivel onderzoek

De fysiotherapiedata over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van 216 praktijken en 271.500 patiënten. Van deze groep patiënten is onderzocht of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten gewaarborgd werd.

Sinds 2018 doet het Nivel ook onderzoek naar het toepassen van machine learning-algoritmen op zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Dat leidt, zo bleek uit de resultaten van drie big data-pilots rondom het kennisinstituut destijds uitvoerde, tot nieuwe inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen