Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Betere gegevensuitwisseling ambulance – SEH in R’dam-Rijnmond

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC starten een project om digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp te verbeteren. Dit bereidt de SEH’s beter voor op de komst van de patiënt, zodat ze sneller de juiste zorg kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de zorgkwaliteit in de ambulance. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn op technisch gebied betrokken bij het project. In februari ging een vergelijkbaar project van start in Zuid-Holland Zuid.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland lag aan de basis van de samenwerking voor betere gegevensuitwisseling, na een oproep van het vorig jaar begonnen programma Met spoed beschikbaar voor koploperprojecten. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die samen met hun ICT-leveranciers digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen willen realiseren. De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun ICT-leveranciers zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar.

Efficiëntere gegevensuitwisseling

Iris Keessen, programmamanager van ROAZ Zuidwest-Nederland, vertelt dat de acute ketenpartners in onze regio een sterke behoefte om efficiënter samen te werken voor digitale gegevensuitwisseling rond de zorg van patiënten met een acute zorgvraag. Een aantal was al gestart met de digitale vooraankondiging en overdracht van de ambulance naar de SEH’s.

“De oproep van het programma Met spoed beschikbaar om met een vernieuwde overdracht te gaan werken past perfect bij de regionale behoefte. Onder leiding van een eigen regionale projectleider en ondersteuning vanuit Met spoed beschikbaar gaan we met de ketenpartners en ICT-leveranciers aan de slag om ideeën om te zetten naar praktische oplossingen en zo een versnelling in de onderlinge digitale informatieoverdracht te verwezenlijken. Centraal hierin staat uiteraard het doel om de zorg voor de patiënt nog beter te ondersteunen.”

Meer relevante informatie

Ambulanceverpleegkundigen kunnen met de vernieuwde overdracht gestructureerd meer relevante informatie over de patiënt vastleggen. Dat zorgt voor een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH. Zo zijn de SEH-medewerkers beter voorbereid en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen aan de patiënt die onderweg is met de ambulance.

Nieuw in de samenwerking tussen de Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de drie ziekenhuizen is een digitale terugkoppeling van de SEH’s naar de ambulance over de verleende zorg in de ambulance (‘Retourbericht SEH naar Ambulance’). De SEH stuurt digitaal bepaalde gegevens terug, zoals de in het ziekenhuis gestelde diagnose. De ambulanceverpleegkundigen gebruiken het retourbericht – komt hun werkdiagnose bijvoorbeeld overeen met de SEH-diagnose – om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

‘Echte regionale samenwerking’

“Het mooie is dat het echt een regionale samenwerking is”, vindt Nienke Huijbregts, manager van ROAZ Zuidwest-Nederland. “Het IJsselland Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC gaan nu aan de slag met het project. Maar we betrekken meteen alle ziekenhuizen in onze regio bij de werkafspraken die we in het project met de Ambulancevoorzieningen maken over de nieuwe manier van samenwerken. Zo doen we het met en voor elkaar en kijken we alvast vooruit naar een brede regionale uitrol van de digitale gegevensuitwisseling van de ambulance naar SEH en terug.

Volgens Nienke Huijbregts, manager van ROAZ Zuidwest-Nederland, worden alle ziekenhuizen in de regio betrokken bij de nieuwe manier van samenwerking.

De opgedane ervaringen worden gebruikt om de gerealiseerde uitwisseling ook bij andere zorgaanbieders door heel Nederland uit te rollen. Naast dit project heeft de regio volgens Huijbregts hoge ambities om ook de gegevensuitwisseling tussen de Meldkamer en Huisartsenposten te versnellen.

Eerdere pilots gegevensuitwisseling

In februari van dit jaar begonnen de ambulances van de regio Zuid-Holland Zuid met het digitaal versturen van de overdracht naar de SEH waar ze heen rijden. Met die e-overdracht wordt gestart op het moment dat de ambulanceverpleegkundige begint met het opstellen van de overdracht op de laptop in de ambulance.

Deze ‘real-time’ e-overdracht zorgt ervoor dat de SEH eerder weet welke patiënt onderweg is en wat er met hem of haar aan de hand is zodat artsen en verpleegkundigen betere voorbereidingen kunnen treffen. Verwacht wordt dat de e-overdracht ook een positief effect heeft op de doorlooptijd van de overdracht op de SEH, waardoor ambulances mogelijk eerder weg beschikbaar zijn voor een nieuwe inzet.

In augustus 2020 is het Spaarne Gasthuis gestart met een vergelijkbaar systeem voor de e-overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulance naar de SEH. Die oplossing was weer vergelijkbaar met oplossing die het Martini Ziekenhuis in Groningen in 2017 introduceerde.

Nictiz vernieuwt standaard e-overdracht

Standaardeninstituut Nictiz heeft onlangs samen met partijen uit het zorgveld de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en SEH bijgewerkt. Zo moeten zorgprofessionals op de SEH sneller en beter voorbereid zijn op patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Het gaat om een update van de vorig jaar geïntroduceerde informatiestandaard Acute Zorg. De berichten Ambulanceoverdracht naar SEH en Retourbericht SEH naar Ambulance sluiten zo beter aan op de behoeften, met verbetering van de patiëntveiligheid én kwaliteit van de informatieverstrekking tot doel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen