Programma

Nieuws
Bekijk overzicht
22 september 2017
Artikel delen

Big data in gezondheid en zorg succesvol maken vergt stevige keuzes

Nederland heeft ongekende mogelijkheden om haar sterke positie in Big Data-onderzoek te verzilveren ten behoeve van betere zorg en welzijn. Maar om de kansen van Big Data-onderzoek in de zorgsector te benutten, moeten er nu wel stevige keuzes gemaakt worden. Dat concludeert het rapport ‘Think BIG:DATA voor Gezondheid’.

Het rapport omvat onder andere een inventarisatie van meningen onder een reeks deskundigen, uitgevoerd door onderzoekster Sandra Migchielsen in opdracht van Commit2Data. De sectoren gezondheidszorg en gezondheid in Nederland zijn volgens Migchielsen extreem rijk aan data, met veel mogelijkheden voor data-gedreven sociale en technologische oplossingen voor de uitdagingen van vandaag: groeiende zorgkosten, vergrijzing, welvaartsziekten en chronische aandoeningen

Veel mogelijkheden data-onderzoek

Vrijwel elke week verschijnen er  berichten over nieuwe vormen van toepassing van big data en data analytics in de zorg. Experts uit onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg zien dan ook de mogelijkheden van data-onderzoek en -technologie op een groot aantal terreinen. Voorbeelden zijn:

  • Onderzoek (denk aan de ontdekking van onbekende genetische of klinische patronen bij patiënten).
  • Gezondheid (zoals het dragen van wearables die bewegen leuk maken of een te lage glucose spiegel voorspellen).
  • Gezondheidszorg (zoals de inzet van beslissingsondersteuningsinstrumenten die zich baseren op routinegegevens van grote groepen patiënten met bijvoorbeeld urineweginfecties).
  • Bedrijfsvoering in zorg en welzijn (zoals de inzet van online ggz op weg naar ‘zinnige en zuinige’ zorg).

Persoonlijke gezondheid en zorg is volgens het rapport een vijfde kansrijk domein met inzet van bijvoorbeeld de nieuwste DNA-analysetechnieken om de behandeling van kanker af te stemmen op de individuele patiënt, in plaats van een behandeling te kiezen die voor de meeste mensen met dezelfde vorm van kanker werkt.

Implementatie data-toepassingen nog lastig

Hoewel Nederland voorop loopt in data-onderzoek, laten data-toepassingen zich nog lastig implementeren in het complexe domein van Life Sciences & Health, zo schrijft Migchielsen. Belemmeringen kunnen worden opgeheven door het organiseren van een gedeelde infrastructuur voor data en services, meer experimenteerruimte en nieuwe verdienmodellen, betere samenwerking en bewustwording.

Het rapport identificeert verder belanghebbende partijen en roept deze stakeholder op, aan de hand van dertien heldere aanbevelingen, samen de data-gedreven, digitale gezondheidszorg duurzaam te transformeren.

Initiatieven stimuleren big data-onderzoek

Er zijn al initiatieven om big data-onderzoek te stimuleren. Zo slaan binnen het Commit2Data-programma partijen de handen ineen om door middel van onderzoek, valorisatie en disseminatie het maximale te halen uit Big Data op het terrein van de Nederlandse topsectoren.  De eerste call binnen het thema Gezondheid van Commit2Data, genaamd Data2Person, verliep buitengewoon succesvol. In totaal werden er 28 aanvragen ingediend bij NWO. De komende tijd zal een eerste selectie plaatsvinden.

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen konden in het kader van Date2Person tot en met 5 september financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Er is een totaal beschikbaar budget van 5,2 miljoen euro.

Samenwerking privaat-publieke partijen

Met deze oproep in het COMMIT2DATA programma wilden NWO, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken, Big Data onderzoek (Data Science) stimuleren om in samenwerking met private en publieke partners en diverse wetenschappelijke disciplines een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samen management van de individuele gezondheidssituatie. Voor deze call belangrijke vragen zijn: Wat werkt wél en wat niet? Waarom wél of niet? Voor wie wéll en voor wie niet?

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen