Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Branchevereniging: ‘Bewezen GGZ e-health opschalen’

Branchevereniging De Nederlandse GGZ heeft de afgelopen maanden een aantal plannen voor een betere geestelijke gezondheidszorg uitgewerkt. Deze plannen, met aanbevelingen voor de contourennota van VWS, worden toegelicht in het rapport ‘Geestelijke gezondheidszorg: op maat én op tijd’. In het rapport is ook gekeken naar de toekomst van e-health toepassingen binnen de GGZ. Ontwikkelingen die volgens de branchevereniging in de agenda zeker niet mogen ontbreken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De coronacrisis heeft de meerwaarde van e-health, ook als alternatief voor fysieke face-to-face behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, extra benadrukt. Hoewel e-health en zorg op afstand zeker niet voor alle ggz-patiënten geschikt zijn, moet wel degelijk gekeken worden naar de kansen en mogelijkheden van e-health binnen de ggz.

Meer ruimte voor GGZ e-health

Hoe de ggz anticipeerde op de crisis rond het coronavirus laat zien dat professionals en organisaties in korte tijd grote stappen kunnen zetten. Bij een krimpende arbeidsmarkt wint de inzet van effectieve e-health aan belang. Met minder professionals zorg bieden aan meer cliënten kan alleen als met volle kracht ingezet wordt op de ontwikkeling van online behandeling. Niet als vervanging van direct contact, maar als onderdeel van een geïntegreerde behandeling.

Inzet van bewezen e-health maakt behandelingen bovendien effectiever. Het ontbreekt op dit moment echter aan een gezond investeringsklimaat voor nieuwe e-healthtoepassingen. Aanbieders zijn daardoor onvoldoende in staat de kansen te pakken die innovatieve toepassingen bieden. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg op een hoog niveau te houden en de digitale transitie waar te maken, moet daarom meer ruimte voor investeringen worden geschapen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen in het rapport gaan verder dan alleen e-health. De branchevereniging pleit ervoor dat de politiek de de juiste randvoorwaarden gaat scheppen om zorg en ondersteuning te bieden die op maat én op tijd is, voor iedereen.

  • Orden de zorg opnieuw op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau
  • Geef ruimte aan de ggz-professionals
  • Zet grootschalig in op preventie, vroege signalering en leefstijlondersteuning
  • Stel een vernieuwingsagenda op

De laatste aanbeveling, de vernieuwingsagenda, heeft met name betrekking op inventarisatie, onderzoek, implementatie en gebruik van (bewezen) e-health en data toepassingen.

  • Stel met breed draagvlak een vernieuwingsagenda op met kansrijke antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen waar de ggz voor staat.
  • De voorgestelde agenda brengt samenhang in de vernieuwingen in de lokale samenwerking, de forse inzet op preventie en vroege signalering, de ruimte voor professionals en de inzet op bewezen e-health.
  • Schep investeringsruimte om bewezen e-healthtoepassingen op te schalen.
  • Bied de ggz ook in tijden van economische crisis een solide financiering, om de maatschappelijke opdracht van een mentaal gezonde samenleving waar te kunnen blijven maken.

De branchevereniging benoemt in het rapport ook de noodzaak voor het opstellen van een zogenoemde vernieuwingsagenda. “De maatschappelijke uitdagingen waar de ggz voor staat vragen om breed commitment om een vernieuwing in gang te zetten. Een breed gesteunde agenda brengt samenhang in de vernieuwingen in de lokale samenwerking, de ruimte voor professionals, de forse inzet op preventie en vroege signalering en de opschaling van bewezen e-health”, aldus de Nederlandse GGZ.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen