Bruins: zorgtechnologie bevordert welzijn bewoners verpleeghuis

Niet alleen extra personeel, meer aandacht van toezichthouders en beter inkoopbeleid, maar ook zorgtechnologie draagt bij aan een hoger welzijn van bewoners van verpleeghuizen. Dat stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in de tweede voortgangsrapportage over het programmaplan 'Thuis in het verpleeghuis'. De Challenge verpleeghuis van de toekomst zal ook komend jaar weer gehouden worden om innovatieve aanpak van personeelstekort en meer aandacht voor verpleeghuisbewoners te stimuleren.

In de rapportage schrijft Bruins onder andere dat een brede beweging naar persoonsgerichte verpleeghuiszorg op gang is gekomen. Structureel is tot 2,1 miljard euro aan extra middelen beschikbaar om verpleeghuizen in staat te stellen aan het Kwaliteitskader te kunnen voldoen. Uit cijfers van Zorginstituut Nederland blijkt dat dit op personeelsgebied tot 9.000 fte extra heeft geleid, ofwel acht werknemers extra per locatie. Eind 2019 moeten dit er 16 per locatie zijn. Bruins: ‘De ontwikkeling die ik inmiddels zie stemt mij positief, aangezien deze resultaten zijn bereikt in een krappe arbeidsmarkt en bij een stijgend aantal verpleeghuiscliënten.’

Belangrijke bijdrage technologie

Daarnaast benadrukt de minister dat (zorg)technologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor de bewoner. Inzet van tijdsbesparende technologie biedt kansen volgens Bruins om zorgverleners te ontlasten, de kwaliteit en veiligheid van de zorg te vergroten en administratieve lasten te verminderen.’ Voor bewoners hebben technologische toepassingen ook waarde; het kan hun leefwereld (leefcirkels) vergroten, hen activeren en het leven waardiger maken door bijvoorbeeld de inzet van slim incontinentiemateriaal.

VWS heeft in samenwerking met ZN, ActiZ, Zorgthuisnl, NCZ en V&VN een verkenning uitgevoerd naar het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. Uit het rapport blijkt dat niet alle zorgorganisaties bij de aanschaf of implementatie van zorgtechnologie goed nadenken over hoe deze toepassing past binnen hun visie. Verder ligt de grootste uitdaging in het opschalen en borgen van zorgtechnologie in de hele organisatie en op alle locaties.

Onder andere via de ondersteuningsprogramma’s ‘Waardigheid en Trots op locatie’ en ‘Waardigheid en Trots in de regio’ wordt ingezet op ondersteuning van zorgaanbieders door onder andere kennisuitwisseling, het versterken van de samenwerking of het bieden van individuele ondersteuning als de noodzaak hiertoe blijkt op basis van een scan.

Nieuwe Challenge

Bruins laat weten dat de ‘Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst’ ook in 2019/2020 georganiseerd. Om de samenwerking tussen zorgkantoren en zorgorganisaties op het gebied van zorgtechnologie te stimuleren, heeft VWS de regie op de volgende Challenge overgedragen aan zorgverzekeraarskoepel ZN. ‘Dit biedt de zorgkantoren ook de mogelijkheid om hun verbindende rol tussen zorgaanbieders bij de kennisuitwisseling over zorgtechnologie en implementatie in te vullen.’

In een evaluatie van de Challenge wordt onder andere aangegeven dat de Challenge zeker nut had, maar een volgende keer eerder begonnen moet worden en beter gecommuniceerd. Goed was wel de focus op financiering van begeleiding en niet technologie.

Om de toepassing van slimme zorgtechnologie te faciliteren, lanceerde het ministerie van VWS in januari 2018 deze Challenge. Gedurende 10 maanden gingen de negen deelnemers en hun technologiepartners aan de slag met technologische toepassingen om de zorg voor hun cliënten te verbeteren. Tijdens de e-healthweek 2019 werd zorgorganisatie Evean samen met collega-organisatie Philadelphia Zorg door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot winnaar. Evean heeft zich met het gebruik van slim incontinentiemateriaal onderscheiden op het gebied van het creëren van meerwaarde voor verpleeghuisbewoners en zorgmedewerkers aan de hand van technologie.ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
Volg jij ons al?