Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Carintreggeland meldt succesvolle pilot beeldzorg

Ziekenhuis Carintreggeland meldt dat het een pilot met beeldzorg succesvol heeft afgerond. zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk een toegevoegde waarde. Beiden geven aan dat het onderlinge contact hetzelfde is gebleven. Beeldzorg geeft zowel cliënten als medewerkers structuur en ondersteunt hen op diverse vlakken. Maar ook als een als een cliënt een gesprek voert met een arts of een medewerker van de gemeente.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Doordat de begeleider op afstand aanwezig is, krijgen cliënten meer zelfvertrouwen, stelt Carintreggeland. Zij ervaren dat ze zelfstandig gesprekken kunnen voeren. Het maakt cliënten meer en sneller zelfredzaam. Bovendien biedt het een stuk ondersteuningsvrijheid doordat de cliënt vanaf diverse plekken kan beeldbellen.

Uit de pilot blijkt verder dat gesprekken met beeldzorg veel meer to the point gevoerd worden. Een zorgmoment is hierdoor korter. Het scheelt tijd. Een groot voordeel is bovendien dat er minder reisafstanden afgelegd hoeven te worden. Dat is goed voor het milieu en bespaart bovendien kosten.

“We zijn enthousiast over de inzet van beeldzorg”, zegt Diane Noordink, manager Zorg. “Het is een aanvulling op de ondersteuning die mensen ontvangen. Het vervangt niet! Vanzelfsprekend worden cliënten nog steeds thuis begeleid en verzorgd. Nu en in de toekomst.”

Uitrol gebeurt gefaseerd

Met beeldzorg bereidt Carintreggeland zich naar eigen zeggen voor op de komende vergrijzing, waarbij mensen langer thuis wonen en waarbij bovendien minder (financiële) middelen beschikbaar zijn om kwalitatieve goede zorg te leveren aan meer cliënten. Daarnaast zijn er in de nabije toekomst minder handen aan het bed beschikbaar. Als antwoord hierop zet Carintreggeland onder andere zorgtechnologie in. Daarbij wordt een gezonde balans gezocht tussen face-to-face contact en zorg op afstand.

Carintreggeland startte in mei van dit jaar met de pilot. In de komende maanden wordt de structuur waarbinnen beeldzorg wordt toegepast verder uitgewerkt. Begin 2020 worden de thuisbegeleiders opgeleid en cliënten die in aanmerking komen voor beeldzorg geselecteerd en aangesloten. De uitrol zal fasegewijs plaatsvinden. 

VWS: actieve promotie beeldzorg

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gelooft dat beeldbellen of videobellen een grote vlucht gaat nemen in de zorg. Momenteel maken slechts weinig mensen hier gebruik van in hun contacten met huisartsen of andere behandelaars. De bewindsman is echter optimistisch, zo stelde hij in september van dit jaar in het radioprogramma Spraakmakers. VWS gaat het gebruik van beeldbellen actief promoten.

Bruins ziet beeldbellen met een behandelaar als een uitkomst – zeker voor chronisch zieken, of ouderen die veel zorgverlening nodig hebben. Uit diverse onderzoeken, zoals de jaarlijkse eHealth Monitor, zou echter blijken dat de optie nog nauwelijks gebruikt wordt (zie ook verderop in dit artikel). Spraakmakers laat ook een huisarts aan het woord die veel digitaal werkt in zijn praktijk en videobellen al heeft geprobeerd. Hij stelt dat de toepassing geen toegevoegde waarde heeft.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen