CCN monitort hartpatiënten in 19 landen op afstand 

De Cardiologie Centra Nederland zijn succesvol met twaalf fysieke centra in Nederland en timmert ook internationaal aan de weg. De netwerkorganisatie ontwikkelt zich snel op het gebied van thuismonitoring. Inmiddels gaat dit zelfs zo goed dat CCN internationaal grootscheeps de vleugels uitslaat met monitoring op afstand. CCN is sinds kort zelfs in negentien Europese landen actief met digitale diensten voor mensen met hart- en vaatziekten.

CCN was al succesvol met thuismonitoring. Met HartWacht wordt sinds 2016 al aan thuismonitoring gedaan, speciaal voor mensen die lijden aan hartfalen, een ritmestoornis of een hoge bloeddruk die lastig is te behandelen. Het werkt als volgt: de patiënten doen thuismetingen met betrekking tot hartslag, hartritme en bloeddruk en sturen die vervolgens door via de app van HartWacht. Ze kunnen via mobiele apparatuur zelf thuis ECG’s maken. Inmiddels hebben alleen in Nederland al een half miljoen mensen via HartWacht een beoordeling gekregen.

Hybride aanpak

Met HartWacht biedt CCN, in samenwerking met de partnerziekenhuizen, een schaalbaar totaalconcept dat de zorg bovendien onafhankelijk van tijd en plaats maakt. Een vorm van hybride zorg die volgens CCN essentieel is om de zorg toegankelijk te houden. “Goede en efficiënte zorg, zonder wachttijden, in poliklinische setting of in dagopname, ondersteund waar mogelijk door slimme eHealth oplossingen”, vertelt Igor I. Tulevski, cardioloog en de CEO van de Health for Heart Group waar CCN onderdeel van uit maakt.

“Het unieke aan ons is dat er verschillende diensten en producten bij elkaar komen. Met HartWacht bieden we een complete zorgdienst, vergoed vanuit het basispakket. Dit is een doorlopend monitoringsprogramma waarin bijvoorbeeld ook voorgeschiedenis en medicatie worden meegenomen. Daarnaast bieden we nu een internationale dienst voor consumenten met losse beoordelingen van ECGs en verzorgen we ook nog diagnostiek op afstand met bijvoorbeeld holteranalyses. Dat er zoveel eHealth diensten door één expertisecentrum worden uitgevoerd is uniek”, aldus Tulevski.

Internationale digitale doorbraak

Volgens betrokkenen is CCN er klaar voor om internationaal nóg grotere aantallen te realiseren. Sebastiaan Blok, directeur eHealth bij CCN is trots op deze internationale doorbraak: “In Nederland hebben we al veel ervaring opgedaan met een 24 uurs-respons op een groot volume aan verzoeken. En vanaf nu kunnen we met ons team in Dokkum op internationale schaal mensen die zich zorgen maken een diagnose bieden. Patiënten kunnen zelf een gezondheidsmeting uitvoeren en via een app laten beoordelen door een medisch team. Binnen 24 uur krijgt een aanvrager een diagnose met advies retour. Inmiddels zijn de eerste 3.000 internationale beoordelingen uitgevoerd. De verwachting is dat dit aantal fors zal toenemen.”

Een andere ontwikkeling die een rol speelt bij oplossingen zoals CCN die biedt is de enorme toename van gezondheidsdata door slimme horloges zoals de Apple Watch en Fitbit. “De trend naar steeds meer consumentenelektronica voor het meten van gezondheid zet hoe dan ook door, of we dat willen of niet. Het risico daarvan is de grote hoeveelheden ongestructureerde data die dat met zich mee brengt. Met onze nieuwe internationale eHealth dienst zetten we een stap maar betere verbinding tussen consument en zorgverlener. Het bij elkaar brengen van hoge internationale volumes in expertisecentra zoals de onze is een boost voor kwaliteit en efficiëntie”, licht Tulevski toe.

“De hoeveelheid gemeten gezondheidsdata neemt ontzettend snel toe, daar valt niets tegen te doen. Wij hebben hier een unieke kans om bij te dragen aan de bruikbaarheid van deze data en wij als zorgaanbieder zijn degene die bij deze ontwikkeling op de drivers seat moet zitten.”

CCN zet mobiele ECG-apparatuur in

De internationale uitbreiding van de e-health dienstverlening van CCN is mogelijk dankzij een samenwerking met AliveCor, een producent van mobiele ECG-apparatuur. Mensen die een draagbare ECG-monitor van AliveCor hebben aangeschaft, kunnen tegen vergoeding hun hartfilmpjes direct door een medisch team laten beoordelen. Dit CCN-team in Dokkum stelt op basis van de ECG-opname een diagnose op, bepaalt de mate van urgentie en adviseert of er eventueel contact moet worden opgenomen met de eigen arts.  

CCN spreekt dus ook over het ‘zelf’ aanschaffen van draagbare ECG-apparatuur. Daarmee rijst de vraag of de kosten die daarmee gemoeid er niet toe leidt dat deze oplossing straks alleen voor de ‘happy few’ is. Tulevski: “Dat dachten we ook ooit over smartphones, maar inmiddels zijn er 6,6 miljard smartphone gebruikers op de wereld (bron). Ook voor ECG-devices en andere slimme wearables geldt dat ze steeds beter en goedkoper worden. Uiteindelijk bereik je hier júist mensen mee die anders buiten de rigide zorgsystemen dreigen te vallen.”

State of the art meetapparatuur

Het gaat hier dus om een verregaande innovatieve thuismonitoring met state of the art meetapparatuur. Voor veel mensen in de betrokken 19 landen is dit zonder meer een belangrijke innovatie. Ze hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis, kunnen bij zorgen advies inwinnen en zélf de vinger aan de pols houden. Albert Arp, CEO van Heart for Health Groep waar CCN onderdeel van is: “Samen met AliveCor kunnen we deze mensen snel en adequaat adviseren en dat is voor veel hartpatiënten een geruststelling. Voor ons team in Dokkum is het eervol dat we ons hét eHealth center van AliveCor mogen noemen. Tevens is deze uitbreiding een nieuwe mijlpaal in onze internationale strategie, waarbij we niet alleen het aantal cardiologie klinieken uitbreiden maar ook digital health dus een prominent speerpunt is.”

CCN & facts

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een netwerkorganisatie van twaalf zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten verspreid over Nederland. De centra bieden cardiovasculaire zorg volgens het ‘one-stop-shop principe’. Alle benodigde onderzoeken vinden tijdens de eerste afspraak plaats, zodat de patiënt binnen twee uur duidelijkheid heeft over de diagnose en het eventuele behandelplan. Hiernaast is de organisatie zoals hierboven beschreven bijzonder actief op de nationale en internationale markt voor het monitoren van hartpatiënten op afstand.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?