Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Citrienfonds: focus vanaf 2018 op vier thema’s

De UMC’s gaan de komende jaren samen met andere zorgpartijen een vervolg geven aan het in 2014 ingestelde Citrienfonds. Zij gebruiken hiervoor de 20 miljoen euro die in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 beschikbaar is gesteld. Kerndoel is het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek.

De maatschappelijke uitdaging om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden was de aanleiding voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om het Citrienfonds op te richten. Vier jaar Citrienfonds (2014-2018) heeft volgens de NFU (Nederlandse Federatie UMC’s) veel duurzame en breed inzetbare oplossingen opgeleverd. Voorbeelden zijn zorg op maat dichtbij huis, eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde, innovatieve e-health vormen en kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren.

Vier thema’s centraal in vervolg

De komende vier jaar gaat de NFU) als initiatiefnemer van het programma – samen met onder meer ZonMw – door met vier belangrijke thema’s:

  1. Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken).
  2. Regionale Oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren).
  3. E-health (welke nieuwe innovatieve e-health vormen van zorg zijn er).
  4. Doen of Laten (besluiten om diagnostiek, een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt).

Het huidige vijfde thema – Sturen op Kwaliteit – is vanaf april 2019 geen onderdeel meer van het Citrienfonds. De resultaten en inzichten krijgen een plek in nieuwe kwaliteitsprogramma’s van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg over waardegedreven zorg en nieuwe vormen van verantwoorden.

2018-09-12 Citrienfonds

Concrete resultaten Citrienfonds

Op www.citrienfonds.nl staan tientallen concrete resultaten van de programma’s tot nu toe. Zoals het verminderen van onnodig katheter-gebruik met 25%, het nut van de mobiele hartwacht voor hartpatiënten, hoe patiënten met kanker door regionale netwerken betere zorg krijgen, hoe hoofd-hals chirurgen tijdswinst boeken door het hele zorgproces anders te registreren en hoe bestuurders in de zorg leren door het meten van de patiëntenparticipatie in een ziekenhuis. Diverse UMC’s kwamen de afgelopen week met voorbeelden uit hun praktijk.

  • In de afgelopen vier jaar zijn er binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc 21 projecten vanuit het Citrienfonds opgestart. Daaronder het ‘Expertpanels’ project binnen het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken, Noord-Holland/Flevoland’. Het project ‘Terugdringen van onnodige diagnostiek bij Interne Geneeskunde’ voor het programma ‘Doen of Laten’ en het project ‘Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen’ van het programma e-health. Een deel van deze projecten krijgt een vervolg en ook nieuwe projecten worden opgestart.
  • 24 van de ruim 100 projecten uit het fonds worden uitgevoerd in het Radboudumc. Zoals de PLEZIER-dokter van het programma Registratie aan de Bron, om dokters te trainen in epd-gebruik. Het project CAPPUCINO van het programma Sturen op Kwaliteit dat een kernset ontwikkelde om de familie- en patiëntenparticipatie in het ziekenhuis te meten. Het project Communicatie met patiënten via het patiëntportaal van het programma e-Health dat patiënten van de KNO-poli in de gelegenheid stelt om mee te lezen met het verslag dat de dokter na het poli-bezoek schrijft.
  • 19 projecten zijn uitgevoerd in het Maastricht UMC+. De afdeling Orthopedie ontwikkelt bijvoorbeeld een digitaal dashboard dat de patiënt invult en beheert. Dit vormt de basis voordat de patiënt in gesprek gaat met de zorgverlener. Dit is onderdeel van het programma e-health. Maastricht UMC+ werkt in het programma Regionale oncologienetwerken intensief samen met verschillende ziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland. Ze werken aan het project Elektronische gegevensuitwisseling met XDS om patiëntgegevens en beelden in het regionale oncologienetwerk goed en snel uit te kunnen wisselen.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen