Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

CNIO is toe aan versterking van positie

Een kleine maar groeiende groep ziekenhuizen heeft behalve een CIO (chief information officer) ook een CNIO (chief nursing information officer). Zij ijveren voor digitalisering van de zorg met behalve patiënt en arts, ook de verpleegkundige in het achterhoofd. Op dit moment zijn 21 verpleegkundigen actief als CNIO (chief nursing information officer). Nictiz heeft een whitepaper uitgebracht waarin aangegeven wordt hoe hun positie versterkt kan worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De CNIO’s en hun CNIO Netwerk Nederland hebben de behoefte om hun positie verder te versterken, zo schrijft het kennisinstituut. Nictiz, het ministerie van VWS en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) stellen deze versterking essentieel te vinden. Zij zien de CNIO als een onmisbare schakel voor verdere verbinding tussen (informatie)technologie en de zorg. In ‘CNIO, de onmisbare schakel tussen ICT, bed en bestuur’ schetst Nictiz een aantal stappen om deze professionalisering te bereiken.

CNIO belangrijke schakel

CNIO’s vormen dus een steeds belangrijkere schakel tussen IT, de werkvloer en bestuur in het ziekenhuis. Daarbij opereert de CNIO niet alleen op operationeel niveau, maar ook op strategisch niveau, zoals het definiëren en bepalen van de (digitale) ontwikkelagenda in de eigen organisatie. Sinds 2017 zijn CNIO’ers verenigd in het landelijk CNIO Netwerk. De functie wordt echter nog zeer divers ingevuld, zo stelde eerder dit jaar CNIO Jacqueline de Leeuw (Radboudumc).

“De juiste aansluiting van IT op het verpleegkundige werkveld kan alleen bereikt worden als de ontwikkeling en implementatie samen met het verpleegkundig domein gebeurt”, stelt Jeroen Windhorst (voorzitter CNIO Netwerk) nu in een nieuwsbericht van Nictiz. “Dan pas zullen nieuwe innovaties bruikbaar en gebruikt worden en heeft dit een positief gevolg. Niet alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook voor de patiënt.”

Uitbreiding naar zorginstelling

Tot nu toe is de CNIO-functie met name bekend in ziekenhuizen. Het CNIO Netwerk ziet ook de noodzaak voor de functie in andere zorginstellingen. De behoefte om de positie en functie verder te versterken op het niveau van organisatie, regio, Nederland en internationaal is volgens het netwerk groot.

Om de verdere professionalisering van functie en netwerk te ondersteunen, hebben het CNIO Netwerk en Nictiz samen een roadmap met 10 actiepunten opgesteld. Deze actiepunten betreffen meerdere niveaus. Op organisatieniveau is het formaliseren van een generiek functieprofiel een mijlpaal, op regionaal niveau is verbinding leggen met ketenorganisaties en RSO’s een belangrijke ambitie en op nationaal niveau het aanstellen van CNIO’s in sectoren en domeinen buiten het ziekenhuis.

Woensdag 13 maart heeft Nictiz op de beurs Zorg & ICT officieel de roadmap aan het CNIO Netwerk overhandigd. Daarmee is ook een startschot gegeven voor het netwerk om met de actiepunten aan de slag te gaan. Realisatie van de actiepunten zal in nauwe samenwerking met V&VN en het ministerie van VWS worden gemonitord, zo geven alle betrokken partijen aan.

Over CNIO Netwerk

In 2017 is door een kleine groep van eerste CNIO’s in Nederland het CNIO-Netwerk opgericht. Dit netwerk wordt gefaciliteerd door V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Naast een digitaal platform waarop zij kunnen communiceren, informatie en documenten delen, vinden er ook viermaal per jaar netwerkoverleggen plaats, aldus een artikel in ICT&health vorig jaar.

Het netwerk wil door CNIO’s samen te brengen niet alleen de mogelijkheid bieden om onderling kennis uit te wisselen, maar ook een platform bieden om gezamenlijke belangen en behoeftes te bundelen. Het netwerk dient daarom ook als gesprekspartner in de zorg, bijvoorbeeld richting koepelorganisaties, ICT-leveranciers en het ministerie van VWS.

Het netwerk werkt momenteel op meerdere vlakken aan het op de juiste wijze positioneren van de functie. Zowel in de zorginstelling zelf, maar ook op regionaal, landelijk en op internationaal gebied. Zo werkt het netwerk aan het opstellen van een eenduidig functieprofiel van de CNIO. Dit functieprofiel gaat in op het doel van de functie, plaats van de CNIO in de organisatie, de resultaatgebieden en de benodigde competenties van een CNIO. Met dit functieprofiel kunnen organisaties op een eenduidige manier de functie van de CNIO inzetten.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen