Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland maakt vaart

Het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van VWS ontwikkelt de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van radiologische beelden en verslagen. Dit is één van de vier door het zorgveld geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Samen met het veld wordt gewerkt aan een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en normering voor de gegevensuitwisseling via Beeldbeschikbaarheid. In 2023 moeten alle zorgverleners direct kunnen beschikken over een tijdlijn van medische beelden en verslagen in hun digitale omgeving, die ook direct opvraagbaar zijn.

Begin dit jaar is de Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland gestart om het bereiken van dit doel te versnellen en al lopende initiatieven op elkaar af te stemmen. Het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, NEN, Taskforce Samen Vooruit, Nictiz en Twiin werken hierin samen om te komen tot een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en normering voor de gegevensuitwisseling. De Nederlandse Vereniging voor Radiologie is geen lid van de coalitie, maar is adviserend betrokken.

“Deze ontwikkeling moet worden geplaatst in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg”, vertelt Eelke Toonstra van VWS in ICT&health editie 6. “Het veld verzocht VWS om regie te nemen. Hier is gehoor aan gegeven door een kaderwet die bepaalt dat gegevens elektronisch dienen te worden uitgewisseld. Onder deze wet komt voor iedere gegevensuitwisseling een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur. Hierbij zijn vier gegevensuitwisselingen geprioriteerd. Daarbij ben ik projectleider voor één ervan, de uitwisseling van medische beelden en de bijbehorende verslagen.”

Noodzaak landelijke beeldbeschikbaarheid

De noodzaak om landelijke beeldbeschikbaarheid voor elkaar te krijgen, wordt door de radiologen al jarenlang gevoeld, stelt Mark Kruit, radioloog in het LUMC. “Hoewel we al vanaf het begin van deze eeuw digitaal beelden vervaardigen, blijft het een gedoe om die elders beschikbaar te krijgen. Je wilt gewoon zonder gedoe, geïntegreerd in je werkomgeving, kunnen zien welke beelden eventueel eerder in een ander ziekenhuis van een patiënt zijn gemaakt. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat een vlekje tien jaar eerder ook al zichtbaar was en dus geen reden tot zorg is.”

Dus besloot de Nederlandse Vereniging van Radiologie in 2018 om onder de vlag van Twiin de functionele eisen voor landelijke beeldbeschikbaarheid te beschrijven. “Dat is nu gebeurd en dus kunnen de leveranciers hiermee aan de slag”, zegt Kruit. “Met als doel dat ik geïntegreerd in mijn werkomgeving de beelden die elders van een patiënt zijn gemaakt tussen mijn eigen beelden kan zien. Dit is niet alleen van belang voor ons radiologen, maar ook voor andere specialisten. Niet alleen de PACS- maar ook EPD-systemen moet er dus in voorzien dat dit mogelijk is. Ik ben dan ook blij dat VWS nu zegt dat dit geregeld moet worden en dat hiervoor wetgeving wordt opgetuigd.”

De leveranciers hebben een belangrijke rol om de software te ontwikkelen voor de zorgverleners om optimaal mee te kunnen werken. Maar het is aan VWS om de juridische hobbels glad te strijken en het proces te managen, stelt Kruit. De ontwikkelstappen die nu worden gezet, maken het realistisch om in de digitale beelduitwisseling het streefmoment te gaan halen, voegt Toonstra toe. “Het gaat goed”, zegt hij, “we maken vaart. En dat is onder andere te danken aan het feit dat we deze coalitie tot stand hebben gebracht.”

Evaluatie januari 2022

De planning is om in januari 2022 te evalueren of de coalitie zin heeft. Maar Toonstra kan nu al zeggen dat hij daar niet meer aan twijfelt. “De meerwaarde is duidelijk voor mij. En die ligt zeker ook deels besloten in het feit dat de coalitie geen besluitvormend orgaan is. Als het dat wel was, zou het risico heel groot zijn dat we ons gingen verliezen in een discussie over governance in plaats van dat we concrete stappen zetten om ons doel te bereiken.”

De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen geformuleerd door het Informatieberaad Zorg, komen voort uit de outcomedoelen Medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens. De outcomedoelen zijn vertaald naar de programma’s Registratie aan de Bron, eOverdracht, Medicatieoverdracht en Twiin (beelduitwisseling). Intussen is medMij (gegevensuitwisseling met PGO’s van burgers) als vijfde programma toegevoegd.

Lees het hele artikel over de Coalitie Beeldbeschikbaarheid in ICT&health 6, die op 9 december uitkomt.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen