Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Combinatie zelfmeten en e-coach helpt tegen stress, burnout

Hoe kan de combinatie van zelfmeettechnologie en e-coaching helpen om werknemers te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht en het tegengaan van stress en burnout? Aniek Lentferink, promovenda aan de Universiteit Twente (BMS) en docent-onderzoeker van het lectoraat Personalised Digital Health van de Hanzehogeschool Groningen, heeft hier een studie naar uitgevoerd. Zij promoveerde op woensdag 10 november.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ondanks de toegenomen aandacht voor stress en burnout lijkt het aantal werknemers dat negatieve gevolgen hiervan ondervindt te stijgen. Vaak wordt pas ingegrepen wanneer werknemers al zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, terwijl vrijwel alle betrokkenen aangeven dat de signalen die wijzen op een beginnende burn-out al veel langer aanwezig zijn.

Veelbelovende aanpak stress, burnout

“Door werknemers te trainen om vroegtijdig op signalen van stress te reageren, en het vermogen tot veerkracht te verhogen, kan het leed dat gepaard gaat met uitval door burnout verminderd worden”, stelt Lentferink. “Zelfmeettechnologie en e-coaching bieden een veelbelovende aanpak om op een schaalbare manier werknemers te ondersteunen in het trainen van veerkracht.” In haar proefschrift onderzoekt Lentferink op welke manier de elementen ‘zelfmeten’ en ‘persuasieve eCoaching’ ontworpen moeten worden in e-health toepassingen om werknemers optimaal te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht.

In de bestaande e-health toepassingen is er vaak nog geen optimale combinatie van zelfmeten en persuasieve e-coaching (een daadkrachtige overtuigende manier van coaching). De verzamelde data via zelfmeten wordt vaak samengevat in grafieken en tabellen. Werknemers moeten zelfstandig reflecteren op data om te kunnen inzien welke factoren een rol spelen bij stress en veerkracht. Ze moeten zelf besluiten wat ze moeten doen om de situatie te verbeteren.

Herkennen vroege signalen

Een persuasieve e-coach kan volgens Lentferink de werknemer begeleiden tijdens het reflectieproces om daadwerkelijk tot inzichten te komen en te bepalen welke strategieën ingezet kunnen worden om effectief om te gaan met stress en de veerkracht te vergroten. De coach begeleidt de werknemers tijdens het gehele proces digitaal en stelt werknemers bijvoorbeeld verdiepende vragen om vroege signalen van stress te leren herkennen, zoals een verhoogde ademhaling, terugkerende gedachten of bepaald gedrag.

Stress kan zo eerder worden opgemerkt in toekomstige situaties en de werknemer kan snel actie ondernemen om de oorzaken van de stress aan te pakken. Ook zet de persuasieve e-coach allerlei persuasieve tools in, zoals reminders en personalisatie, om de werknemer te stimuleren in het vergroten van hun veerkracht.

Preventieve gezondheidszorg

Het proefschrift sluit aan bij een belangrijke ambitie van de UT (TechMed Centrum) – persoonlijke digitale coaching middels zelfmonitoring inzetten voor preventieve gezondheidszorg (Health@BMS onderzoeksprogramma, Persuasive Technology lab, BMS) – én van de Hanzehogeschool: het bijdragen aan een brede maatschappelijke trend die gericht is op het stimuleren van meer zelfmanagement inzake gezondheid en welzijn en het voorkomen van langdurige (mentale) gezondheidsproblemen. Zo kunnen de kosten van het zorgstelsel onder controle gehouden worden en de kwaliteit ervan worden gewaarborgd.

Lees hier het proefschrift.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen