Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Compaan, Verklizan bieden koppeling beeldbellen en UMO

Compaan en Verklizan hebben met succes een validatie uitgevoerd voor de beeldbeloplossingen van Compaan op de UMO, het onafhankelijke platform personenalarmering en zorg op afstand van Verklizan. De organisaties hebben hiervoor een Factory Acceptance Test (FAT) voltooid. Compaan heeft daarmee met succes een koppeling ontwikkeld tussen haar beeldbeloplossingen en de UMO, welke nu potentieel gebruikt kan worden door alle UMO-klanten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het UMO-platform biedt organisaties een onafhankelijk meldcentrale concept voor het thuis bewaken en begeleiden van kwetsbare mensen op het gebied van acute hulp, zorgpreventie en e-health toepassingen.

Het UMO platform is door Verklizan ontworpen voor zorgcentrales om een breed scala aan zorg op afstand diensten vanuit één systeem te kunnen beheren. Hierbij kan worden gedacht aan zorgalarmering, mobiele vindbaarheid, video-coaching, medicatie-trouwheid, medische metingen of preventieve e-health toepassingen. Met de UMO zorgcentrale is Verklizan momenteel actief in negentien landen, verspreid over diverse continenten.

De Compaan biedt gebruikers een eenvoudige knop om een beeldbelverzoek te sturen naar de zorgverlener. Zodra de knop is ingedrukt, activeert het Compaan platform een alarm naar de UMO IP XML webservice. De interface naar de UMO omvat twee functionaliteiten. Dit zijn het versturen van alarmen naar de meldcentrale via UMO IP XML communicatie en HTTPS. Die laatste functionaliteit is optioneel.

Compaan levert tablets voor mensen die het moeilijk vinden om traditionele computers te gebruiken. Tegelijkertijd willen zij nog wel deel willen uitmaken van de digitale wereld. Compaan biedt haar diensten aan consumenten, zorgorganisaties en gemeenten. Videobellen is een belangrijke dienst, maar de Compaan biedt een breed scala aan functionaliteiten en diverse diensten. Deze zijn gericht op gezondheidszorg en gemeenschapszorg.

Minder eenzaam na gebruik tablet

Een pilot bij ViVa! Zorggroep met de seniorentablet Compaan heeft aangetoond dat ouderen zes maanden na het gebruik ervan veel minder eenzaamheid ervaren. Binnen het project werd bekeken in hoeverre senioren met behulp van ICT-toepassingen een grotere mate van zelfredzaamheid konden bereiken en hun netwerk konden vergroten. 

Na zes maanden gebruik van de Compaan bleek het percentage ouderen dat aangaf zich eenzaam te voelen te zijn gedaald naar 25 procent terwijl het gemiddelde aantal sociale contacten was gestegen naar 13 per week.

In Rotterdam kregen vijftig ouderen gedurende enkele weken de beschikking over de ‘Memorylane’, een gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen. De Memorylane is vormgegeven als een fotolijst. Ook biedt de tablet speciaal ontwikkelde voorzieningen voor ouderen om meer in contact te blijven met vrienden en familie. De Memorylane komt uit de koker van Roxelane Care, ontwikkelaar van zorgproducten en concepten. Het bedrijf heeft een focus op het welzijn van senioren binnen de extra- en intramurale omgeving. 

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen