Corona-app wordt vanaf 1 juli getest in Twente

In een Kamerbrief heeft Minister Hugo de Jonge donderdag bekendgemaakt dat de ontwikkeling van de veelbesproken corona-app in een vergevorderd stadium is. Zo ver dat de eerste praktijktests vanaf 1 juli kunnen starten. Zoals de minister eerder ook al aangaf zullen die tests in een of meerdere regio's plaatsvinden. De primeur voor de corona-app test is ten deel gevallen aan de regio Twente.

De praktijktest, die eerder al aangekondigd werd voor de tweede helft van juni, zal uitgevoerd worden met de versie van de corona-app die op dat moment beschikbaar is. De test bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt niet alleen een representatieve groep mensen uit de regio Twente geselecteerd, maar zullen ook tests uitgevoerd worden met specifieke doelgroepen op specifieke thema’s zoals privacy, beveiliging en toegankelijkheid.

Daarnaast wordt ook een test uitgevoerd met de diverse GGD’s in de regio. Doel hiervan is het bepalen hoe corona-app het best ingezet kan worden zodat het een goede aanvulling is op het reguliere contactonderzoek.

Corona-app besluit medio juli

In de Kamerbrief schrijft minister de Jonge ook dat hij ernaar streeft rond 15 juli een besluit te kunnen nemen over het al dan niet, en zo ja wanneer, lanceren van de corona-app. Daarbij zullen de volgende aspecten een rol spelen:

  • De uitkomsten van de technische testen, de praktijktesten en testen met specifieke doelgroepen op toegankelijkheid; Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van de gegevensbescherming;
  • De uitkomsten van de testen op de veiligheid van de apps (pen-testen) en het advies van een expertorganisatie op de beveiliging, en de uitkomsten van de analyse van nationale veiligheidsrisico’s;
  • Adviezen van de beide Taskforces en van de Begeleidingscommissie.

De digitale ondersteuning door middel van een app voor het zoveel mogelijk beperken van een verdere corona-uitbraak is volgens de minister geen doel op zich maar een middel. Daarom zal de introductie van de app gepaard gaan met onder zoek naar onder andere de, in simulatiemodellen voorspelde, epidemiologische waarde van de app.

De introductie van de app zal gepaard gaan met onderzoek naar onder meer de (in simulatiemodellen voorspelde) epidemiologische waarde van de app. Digitale ondersteuning is namelijk geen doel op zich, maar een middel om samen de epidemie in te dammen. Of en hoe de corona-app er gaat komen hangt ook nog af van het Programma van Eisen voor de digitale ondersteuning van het reguliere bron- en contactonderzoek zoals dat nu door de GGD wordt opgesteld. Dit programma zal naar verwachting binnenkort verschijnen.

Samenwerking Europese landen

Met de heropening van de Europese grenzen en de start van het vakantieseizoen heeft Nederland de afgelopen weken intensief samengewerkt met landen die een notificatie-app ontwikkelen of hebben ontwikkeld volgens de decentrale methode. Daarbij wordt gewerkt aan een technische oplossing die grensoverschrijdende interoperabiliteit van de nationale apps mogelijk maakt.

“Mensen die in een vakantieland in contact zijn geweest met een besmet persoon zouden zo ook terug in Nederland een bericht kunnen krijgen. De Europese Commissie richt hiertoe ook een voorziening in. De verwachting is dat een eerste groep landen waaronder Duitsland, Nederland, Italië, Ierland en Polen begin juli deze interoperabiliteitsoplossing kunnen gaan testen”, aldus de Kamerbrief.

Veldtest bluetooth technologie

Een van de punten waarover tijdens de ontwikkeling van de corona-app veel te doen is, is de nauwkeurigheid van nabijheidsmetingen op basis van Bluetooth technologie. In samenwerking met het ministerie van Defensie is daarom op 8 juni in Vught een veldtest met de app uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving. Doel van die test was het valideren van de technische werking van bluetooth bij het vaststellen van nabijheid. Daarvoor werden tijdens de test zeven representatieve praktijkscenario’s gesimuleerd. Daaruit is gebleken dat bluetooth voor de corona-app nauwkeurig genoeg functioneert als het gaat om vast te stellen hoe dicht bij elkaar twee telefoons geweest zijn.

“Door data hierover te combineren met de tijdsduur van de nabijheid kan met aanzienlijke betrouwbaarheid worden gemeten of twee gebruikers van de app in een situatie zijn geweest met risico op besmetting. Situaties met mensen die nabij elkaar maar fysiek gescheiden waren, bijvoorbeeld aan de andere kant van een muur of in een naastgelegen auto of trein, konden met deze methode in de meeste gevallen correct uitgesloten worden”, zo schrijft minister de Jonge in de Kamerbrief

De uiteindelijke conclusie van de veldtest was dat bij een sterk bluetooth signaal nabijheid met zekerheid vastgesteld kan worden. Om te kunnen bepalen wat de meest effectieve instelling van de parameters in de app zijn, worden de resultaten van de veldtest onder andere vergeleken met die van de Europese partners en beoordeeld door de Begeleidingscommissie van de taskforce.

Twijfel over corona-app

De ontwikkeling en de komst van een corona-app heeft in Nederland nogal wat voeten in de aarde gehad, en nog steeds dus. Na de miskleun van de eerste, overhaaste, ‘appathon‘ werd een pas op de plaats gemaakt. Inmiddels is de corona-pandemie in Nederland en veel Europese landen duidelijk op zijn retour en verschijnen ook steeds meer tegenstrijdige berichten over de al dan niet onvermijdelijke ’tweede golf’.

Uit recent onderzoek, eerder deze maand, van drie universiteiten en het RIVM bleek dat de bereidheid van Nederlanders voor het gebruik van een dergelijke app de afgelopen periode afgenomen was. Ook in andere landen wordt verschillend gedacht over het nut van een corona-app. In Noorwegen is de uitrol gestopt, maar in Duitsland werd de app binnen een dag meer dan zeven miljoen keer gedownload.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?