Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
20 april 2020
Artikel delen

Corona-apps: kabinet neemt dinsdag volgende stap

Ondanks toenemende kritiek gaat het kabinet verder met de keuze voor één of meerdere corona-apps om de verspreiding van het virus in Nederland te monitoren. Dit moet het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunen. Onder leiding van VWS zijn de afgelopen week in sneltempo zeven toepassingen geselecteerd. De ontwikkelaars van deze apps moesten onder meer nut en privacy-bestendigheid afgelopen weekeinde bewijzen tijdens een appathon. Komende dinsdag neemt het kabinet een besluit over de volgende stap.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De corona-apps zijn afgelopen weekeinde doorontwikkeld en uiteindelijk door experts op het gebied van onder andere epidemiologie, gebruiksvriendelijkheid, privacy, dataveiligheid en rechten beoordeeld. Ook het publiek heeft via publiekebeproeving.nl (24.000 stemmen) hun mening gegeven. Belangrijk bij deze afweging van welke app of apps worden ingezet, is dat ze zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het coronavirus te bestrijden.

Inzet corona-apps

Minister de Jonge (VWS) opperde de mogelijkheid om corona tracking- en tracing-apps in te zetten in de week voor Pasen. Tussen 11 en 14 april ontving VWS ruim 660 voorstellen. Op dinsdag 14 april zijn deze voorstellen beoordeeld. Onder meer volledigheid en of ze gericht waren op de in de uitnodiging benoemde ondersteuning van het werk van de GGD. 67 experts hebben daarna 63 voorstellen beoordeeld op het terreinen zoals epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ICT. De zeven deelnemers kwamen voort uit hun advies.

De leveranciers van deze apps konden gedurende het weekend de eigen oplossing verbeteren. Zodat deze optimaal aansluit bij het te ondersteunen werkproces van de GGD en voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. De ‘appathon’ was niet bedoeld om een winnende app aan te wijzen, zo benadrukt VWS. De zeven partijen kregen zo de kans hun voorstel te presenteren en verbeteren en om van te leren wat zou kunnen werken en wat niet.

Kritiek op selectieproces

Een deel van de experts heeft zich overigens teruggetrokken na de eerste selectie wegens kritiek op het selectieproces. Onder meer NOS berichtte hier uitvoerig over. Zo zouden sommige door hen goed bevonden apps niet op de eindlijst terecht gekomen zijn en andere apps waarbij zij problemen voorzagen, juist wel.

Verder wordt betwijfeld of vrijwillige inzet van een tracking-app succesvol zal zijn. Zo zou in Oostenrijk slechts één op de 30 mensen zo’n app in gebruik genomen hebben en in Singapore 16 procent van de bevolking. Dit terwijl 60 procent als ondergrens voor succesvol gebruik genoemd wordt.

Twee apps ter ondersteuning GGD

De selectie afgelopen weekeinde betrof een app moet ingezet worden om mensen te waarschuwen wanneer ze binnen een straal van twee meter van een corona-patiënt zijn geweest om hen vervolgens te verzoeken om in zelf-quarantine te gaan. Dit moet het onderzoek van de GGD ondersteunen.

Een tweede app moet mensen die mogelijk besmet zijn in staat stellen om gezondheidsklachten door te geven en vervolgens advies te krijgen over of er sprake kan zijn van corona of niet. Hiervoor zou eventueel de al wijd verspreide OLVG Corona check ingezet kunnen worden. Deze is afgelopen maart al geïntroduceerd.

Advies over apps

Eerdergenoemde experts brengen vandaag (maandag) hun advies over de corona-apps uit aan het kabinet. Zo heeft de landsadvocaat met zogenoemde ‘privacy-analyses’ de voorstellen getoetst op privacy. KPMG heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verschillende broncodes en de beveiliging. Daarnaast komt de Autoriteit Persoonsgegevens maandag 20 april met haar advies. De toezichthouder behoudt zich het recht voor om geselecteerde apps af te keuren als ze niet privacy-bestendig zijn.

Op basis van deze adviezen en uitkomsten wil het kabinet op dinsdag 21 april de volgende stap bekendmaken in de besluitvorming over de inzet van apps om het werk van de GGD te ondersteunen.

De zeven deelnemers

De potentiële corona-apps zijn afkomstig van:

  • Covid19 (covid19-alert.eu)
  • DDT Consortium (dtact.com)
  • Accenture B.V. (accenture.com)
  • Capgemini Nederland BV (capgemini.com)
  • ITO (ito-app.org)
  • DEUS BV (deus.ai)
  • Sia Partners (sia-partners.com)

De Europese Commissie heeft vorige week richtlijnen gepubliceerd waar alle apps die EU-lidstaten inzetten, op gebieden zoals privacy en interoperabiliteit aan moeten voldoen. De Commissie benadrukt dat het gebruik van tracking-apps die de verspreiding van het coronavirus moeten monitoren en zo beperken, altijd vrijwillig moet zijn.

Meer informatie over de ‘appathon’, de teams en technische informatie is hier te vinden.

De ‘appathon’ terugkijken kan via de volgende twee links:

Dag 1.
Dag 2.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen