Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Corona-opt-in voor inzicht medische gegevens op HAP

Ongeveer 8 miljoen Nederlanders hebben toestemming verleend voor inzage van hun actuele medische gegevens op huisartsenposten. Die toegang verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een klein deel van de bevolking kiest er expliciet voor om die toestemming niet te verlenen, maar er is een nog groter deel dat nog geen keuze gemaakt heeft.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Onderzocht wordt nu of het, gedurende de coronacrisis, mogelijk is de patiëntgegevens van alle Nederlanders beschikbaar te maken voor huisartsenposten (HAP), via een zogenoemde Corona-opt-in regeling.

Actuele informatie over de medische situatie helpt bij een snelle triage en het leveren van goede zorg. Dat is met name van groot belang in de situatie waarin we ons nu bevinden, midden in de coronavirus pandemie. Inzage in de patiëntgegevens via het LSP is daarvoor noodzakelijk. Samen met het ministerie van VWS onderzoeken InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie of het mogelijk is dit voor de duur van de coronacrisis te regelen.

Corona-opt-in constructie

Minsister Hugo de Jonge stuurde hiervoor enkele dagen geleden een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schreef hij dat op verzoek van de Patiëntenfederatie beken wordt hoe om te gaan met de toestemmingsvereisten voor het delen van huisartsinformatie met huisartsenposten. Een mogelijk constructie waar nu aan gewerkt wordt is een tijdelijke veronderstelde toestemming. Een zogenoemd Corona-opt-in voor mensen die nog geen keuze over het verlenen van toestemming gemaakt hebben.

Daarbij blijft overigens wel de mogelijkheid voor een opt-out ook bestaan. En gegevens van patiënten die expliciet geen toestemming gegeven hebben, of voor de opt-out kiezen, zullen niet beschikbaar zijn, of komen, op de huisartsenposten.

Momenteel werkt de taskforce van Patiëntenfederatie, ZN, VZVZ en VWS aan de juridische, organisatorische, en technische aspecten van een dergelijke oplossing. Daarbij kijkt VWS met de toezichthouders naar de benodigde juridische randvoorwaarden die nodig zijn om deze tijdelijke oplossing zo mogelijk binnen enkele weken te kunnen laten ingaan.

Binnen enkele weken beschikbaar

De taskforce waarin de koepels, Patiëntenfederatie, ZN, VZVZ en VWS samenwerken kan nu op volle kracht vooruit. De taskforce werkt de juridische, organisatorische en technische aspecten uit. VWS bekijkt met de toezichthouders welke juridische randvoorwaarden voor deze tijdelijke oplossing moeten gelden, zodat de oplossing binnen enkele weken kan worden opgeleverd.

Tegelijkertijd wordt ook gekeken of het mogelijk is dat de tijdelijke Corona-opt-in regeling ook voor de spoedeisende hulp (SEH) kan gaan gelden. Ook daar is behoefte aan huisartsinformatie van patiënten. Om die reden is de NVZ ook toegetreden tot de taskforce.

Daarnaast zijn InEen, LHV, en NHG ook nog met VWS in gesprek over het mogelijk verschuiven van de deadline voor het inregelen van online inzage in medische dossiers door patiënten die daar zelf bij de huisarts om verzoeken. Vooralsnog, zo meldde OPEN enkele weken geleden, is er nog geen noodzaak om af te wijken van de datum van 1 juli.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen