Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
12 oktober 2020
Artikel delen

CoronaMelder 2,2 mln maal gedownload na lancering

De Coronamelder-app was al zo’n 1,5 miljoen maal gedownload. Daar zijn er na de officiële landelijke lancering afgelopen zaterdag 10 oktober al 700.000 bij gekomen. Met de boodschap ‘Voor wie download jij CoronaMelder?’ is 10 oktober ook de landelijke campagne gestart om de CoronaMelder-app onder aandacht te brengen. Afgelopen week gaf de Eerste Kamer groen licht voor de noodwet die onderbouwing geeft voor de inzet van de app.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Op basis van ruwe cijfers uit de praktijktest afgelopen augustus blijkt dat 99 procent van de mensen die een test aan hebben gevraagd omdat zij een notificatie van de app hebben gehad, nog niet was benaderd in het kader van het reguliere bron- en contactonderzoek. Hoewel deze data nog nader moeten worden onderzocht, kan volgens VWS gesteld worden dat CoronaMelder nauwe contacten sneller bereikt. Ook wordt onderzocht of deze mensen later wel bereikt zijn door het reguliere bron- en contactonderzoek en of de app ook daadwerkelijk meer mensen bereikt.

CoronaMelder moet verspreiding tegengaan

Bij de GGD Gelderland-Zuid gaf minister Hugo de Jonge (VWS) samen met medewerkers van de GGD en de appbouwers het officiële startsein. Via Coronamelder.nl of de verschillende appstores is CoronaMelder te downloaden. De app dient als een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gebruik van de app is geheel vrijwillig.

De Jonge benadrukte nogmaals dat de app geen wondermiddel is, maar een hulpmiddel. “Door de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet met het coronavirus en voorkom je dat je onbewust een ander besmet. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden. Elke download telt én helpt.” De app heeft van april tot nu een lange weg afgelegd. De goedkeuring vorige week door de Eerste Kamer van de wettelijke grondslag onder de app was de laatste horde.

Eerder kennis over besmetting

CoronaMelder stuurt een melding aan iemand die langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt is geweest die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een onbekende app-gebruiker bij wie iemand in de buurt was. Na een melding geeft de app aan welke maatregelen een gebruiker kan menen en of hij/zij getest kan worden. Het doel is dat mensen eerder weten of ze mogelijk besmet zijn, zodat de kans kleiner wordt dat zij het virus verspreiden.

Sinds het begin van de testperiode in augustus in uiteindelijk vijf GGD-regio’s hebben zo’n 1,5 miljoen mensen de app gedownload. Door 615 personen is via de app aangegeven dat zij positief getest zijn. Dit is samen met de GGD’en op vrijwillige basis gebeurd. Contacten van de betreffende personen zijn op deze wijze via CoronaMelder gewaarschuwd.

Dezelfde ruwe cijfers die aangeven dat de CoronaMelder nauwe contacten sneller bereikt, tonen dat het aantal positieve testen na een notificatie in week 40 op ruim 10 procent uitkomt. In vergelijking: gemiddeld over de weken 27 tot en met 37 bleek van de bij het bron- en contactonderzoek in beeld gekomen huisgenoten ruim 13 procent besmet. Van de overige nauwe contacten lag dit percentage op bijna 6 procent.

Afnemende installatiebereidheid

Uit onderzoek van drie universiteiten en het RIVM bleek afgelopen juni dat de bereidheid van Nederlanders voor het gebruik van een dergelijke app was afgenomen. In april concludeerde het Erasmus MC nog dat zes op de tien Nederlanders een corona-app zou installeren. Bovendien zou nog eens een kwart van de bevolking bereid zijn de app onder bepaalde voorwaarden te installeren.

Het onderzoek uit juni van de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam, de TU Delft en het RIVM, toonden een verschuivend beeld. Daarbij valt, behalve de afname van de installatiebereidheid, ook de verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders op.

Het komt er op neer dat een derde van de Nederlanders bereid zijn de app direct te installeren. Een derde zegt de app niet te zullen installeren en een derde twijfelt nog. Een dergelijk grote verdeeldheid hadden de onderzoekers nog niet eerder gezien, aldus het rapport. Deze verdeeldheid is sindsdien gegroeid; de wil aan coronamaatregelen mee te werken, is de afgelopen maanden navenant gedaald.

Meten effect CoronaMelder

VWS heeft naar eigen zeggen ook een methode ontwikkeld om het effect van de app te gaan meten. Dat kan niet via de app zelf, die met opzet zodanig is ontworpen dat die geen gebruikersdata verzamelt. Het RIVM en de GGD gaan daarom enquêtes houden onder het grote publiek en medewerkers/hulpverleners en samenwerken met andere Europese landen. De doorlopende evaluatie wordt elke maand met de Tweede Kamer besproken.

De nulmeting over de attitude van mensen ten aanzien van de app is inmiddels uitgevoerd. De resultaten van het gedragsonderzoek van het RIVM laten zien dat voor afgaand aan landelijke introductie en de bijbehorende publiekscampagne 44 procent van de mensen positief tegenover het invoeren van CoronaMelder staat, 34 procent hier licht positief tot neutraal over is en 22 procent er niet positief tegenover staat.

Daarnaast geeft 54 procent van de ondervraagden meer of minder stellig aan van plan te zijn om de app te gebruiken, 20 procent weet het nog niet en 26 procent denkt de app niet te gaan gebruiken. Van de ondervraagden verwacht 39 procent dat het gebruik van de app ook bijdraagt aan de bestrijding van het virus.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 31 januari 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen