Ik verwacht niet dat we over drie jaar voor het grootste deel digitaal zorg zullen verlenen, maar het zal wel heel snel gaan toenemen

CWZ zet volop in op zinnige digitale zorg

“De zorg bereikbaar en betaalbaar houden lukt alleen als we naast de fysiek noodzakelijke zorg volop zinnige digitale zorg inzetten. Dan ondersteunen we patiënten beter en belasten we hen minder. Bovendien verlagen we de werklast en vergroten we het werkplezier, wat belangrijk is als er minder personeel beschikbaar is. We hebben op dit terrein enorme stappen gezet.” Dat stelt Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van Santeon-ziekenhuis CWZ (Nijmegen) over de digitale stappen die zijn gezet sinds de introductie vorig jaar van de strategie ‘Waardevolle en zinnige zorg voor de regio’.

De strategie van CWZ voor de komende jaren kijkt ook naar andere vorderingen. Zo wordt er hard gewerkt aan het dempen van de verwachte stijging van de zorgbehoefte, Bijvoorbeeld door te kijken welke zorg een huisarts kan verlenen, of een meerdaagse opname echt nodig is, meer aandacht voor preventie. Begin mei is daarom een nieuwe leefstijlpoli geopend voor CWZ-patiënten.

Verder is het aantal heroperaties teruggebracht, zoals bij vrouwen met borstkanker. Bij bevallingen is het antal rupturen aanzienlijk gedaald door het gezamenlijk trainen van gynaecologen en verloskundigen. Dit zijn voorbeelden van verbeterde zorg dankzij de onderlinge vergelijking van werkwijzen door alle Santeon ziekenhuizen.

Combinatie fysieke en digitale zorg

Ook heeft het CWZ 17 zorgpaden opnieuw ingericht, zoals bij hartfalen, COPD en de chronische darmziekten IBD. Recent zijn daar slaapproblemen en hoge bloeddruk bijgekomen. Houtsma: “In die zorgpaden gaat het om een combinatie van fysieke en digitale zorg. Via de thuismonitoringsapp CWZ-thuis staan patiënten altijd in verbinding met ons ziekenhuis en houden we hun gezondheid op afstand in de gaten. Zo realiseren we juiste zorg op de juiste plek en ook op het juiste móment.”

Zo hoeft een patiënt niet voor een reguliere controle te komen als er niets aan de hand is, maar kan meteen ingegrepen worden, wanneer uit meting via de app afwijkende gezondheidswaarden naar voren komen bij het medisch service center. “De medewerkers daar kunnen bij veel zorgpaden de eerste meldingen en het patiëntcontact afhandelen, zodat de zorgverleners ontlast worden. Zij organiseren direct zorg op het moment dat het nodig is.”

Minder verpleegdagen

Dat dit goed werkt, ziet het CWZ bij hartfalenpatiënten. Bij patiënten die de app langer dan 12 maanden gebruiken, zijn er 36,2 procent minder verpleegdagen (opname) dan bij de groep die geen app gebruikt. En bij IBD-patiënten komen de app-gebruikers 11 procent minder op een herhaalconsult in CWZ in vergelijking met mensen die geen app gebruiken. Steeds meer specialismen haken volgens Houtsma aan bij deze ontwikkeling.

Patiënten geven bij tevredenheidsonderzoek de meeste apps structureel vier van vijf sterren, mede door het gebruiksgemak. Verder hoeven ze minder te reizen en krijgen ze meer regie over hun behandeltraject.

Kartrekker

Houtsma noemt het CWZ binnen het Santeon-samenwerkingsverband een kartrekker op het gebied van digitale zorg. VWS noemde het ziekenhuis volgens Houtsma vorig jaar een van de koplopers in Nederland. “Dat is niet zomaar. De CWZ-thuis apps maakten een vliegende start sinds de coronacrisis uitbrak. Het gaat hierbij nog maar om een klein stuk van de totale zorg, maar hier liggen heel veel kansen.”

Ook beeldbellen met artsen wordt steeds gewoner in CWZ en het gebruik van het patiëntportaal MijnCWZ blijft eveneens groeien. Meer dan 80 procent van de patiënten gebruikt het portaal. Houtsma: “Ik verwacht niet dat we over drie jaar voor het grootste deel digitaal zorg zullen verlenen, maar het zal wel heel snel gaan toenemen.”

Andere elementen binnen de strategie van het CWZ zijn breder bekende zaken zoals meer zorg buiten de ziekenhuismuren: van klinische zorg naar poliklinische zorg, naar de huisarts of naar thuis.
Zo lopen er veel projecten met de ZZG Zorggroep, andere thuiszorgorganisaties en huisartsen om zorg van het CWZ over te nemen. “In onze regio zijn we een van de proeftuinen van het ministerie voor wijkklinieken in Nederland. De medisch manager en de manager bedrijfsvoering van transmurale zorg zijn met huisartsen en wijkverpleegkundigen aan het kijken hoe we zorg in CWZ Waalsprong en CWZ Druten samen kunnen vormgeven, bijvoorbeeld rond kwetsbare ouderen.”

Lees op de website van het CWZ het hele interview met Ale Houtsma.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?