Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
1 april 2019
Artikel delen

CZ gaat gas geven op digitale zorg, onder meer in ggz

CZ legt de nadruk op ‘verantwoord en dichtbij’ in het nieuwe zorginkoopbeleid. De onderliggende ambitie is volgens de zorgverzekeraar het stimuleren van kwaliteitsverbetering en beter vormgeven van regionale samenwerking tussen zorgaanbieders. Ook de inzet van technische en inhoudelijke innovatie worden steeds belangrijker. Zo wil CZ de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aanpakken door het aanbieden van digitale zorg in de sector te benadrukken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met het thema ‘Verantwoord en Dichtbij’ stelt CZ aan te sluiten bij de al enkele jaren zichtbare landelijke trend om zorg dichtbij te leveren: bij huisarts of thuis wanneer mogelijk, in het ziekenhuis wanneer nodig. Het inkoopbeleid moet deze beweging te ondersteunen, zo liet CZ in ICT&health 6, 2018 ook al weten. Daarbij moeten meerjarencontracten en technologie het herontwerpen van zorgprocessen ondersteunen.

Digitale zorg

“Dichtbij is het uitgangspunt van de zorgverlening”, benadrukt senior manager zorginkoop Daan Rooijmans van CZ nu in een persbericht. “Bijvoorbeeld het stimuleren van digitale zorg binnen de ggz. Hiermee kan de zorg worden aangeboden in de thuissituatie van onze verzekerden, maar met deze online toepassingen kunnen ook de toegangstijden van de ggz worden verkort. En dat is gezien de lengte van de wachtlijsten ook echt noodzakelijk.”

De afweging of zorg dichtbij of verder weg (in de tweedelijns zorg) moet worden aangeboden, is volgens CZ een continue afweging tussen enerzijds verantwoorde kwaliteit en anderzijds kosten en toegankelijkheid. Zo kan veel zorg thuis of dichtbij huis geboden worden, maar altijd moet de vraag gesteld worden of dat in alle gevallen ook verantwoord is. Dit betekent voor CZ betaalbare en kwalitatief verantwoorde zorg.

Regionale samenwerking

De ambitie op het gebied van kwaliteit wil CZ meer in regionale samenwerking gieten. Als voorbeeld noemt Rooijmans de behandeling van blaas-en nierkanker. “We zien dat het soort behandeling dat een patiënt krijgt afhankelijk is van het ziekenhuis dat de diagnose stelt. Dit leidt tot onverklaarde behandelverschillen tussen patiënten met dezelfde kenmerken. Dat vinden we niet acceptabel. Daarom zetten we in op het aanwijzen van expertziekenhuizen, die de regie voeren over de zorg in de regio en ook verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de indicatie en behandelplan in een regionaal MDO.” Dit moet leiden tot betere behandeluitkomsten, terwijl patiënten voor een groot deel van de zorg toch bij hun dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen.

Verder moet zorg meer aansluiten bij persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt. Hiervoor heeft CZ samen met zorgaanbieders initiatieven gestart die gericht zijn op meer persoonsgerichte zorg. Binnen het programma ‘My Best Treatment’ zijn volgens de zorgverzekeraar al veelbelovende resultaten geboekt. Het programma combineert gepersonaliseerde geneeskunde met maximale participatie van de patiënt op de beslismomenten. Toepassing van technologische mogelijkheden levert de beste behandeling voor iedere individuele patiënt en leidt tot lagere zorgkosten, aldus CZ. Het komende jaar wordt hier verder aan gewerkt.

Aanpak wachtlijsten ggz

CZ geeft in een apart persbericht aan dat het van zorgverleners in de ggz gaat vragen om voor alle CZ-verzekerden die bij hen op de wachtlijst staan actief te kijken of digitale zorg mogelijk en gewenst is. Nu staan volgens onnodig veel mensen op een wachtlijst terwijl er wél directe of snellere toegang tot digitale zorg mogelijk is. CZ trekt hiervoor naar eigen zeggen nu al samen op met een paar koplopers op dit gebied. Het is echter de bedoeling dat alle ggz-aanbieders dit gaan doen. Voor het verkorten van de wachtlijsten maar ook zodat iedereen kan kiezen voor een online behandeling als dat gewenst of gepast is.

Collega-zorgverzekeraar Zilveren Kruis liet in februari al weten dat het veel meer nadruk wil leggen op online behandeling voor afnemers van ggz-zorg. Minister Bruins (medische Zorg) gaf in maart aan dat hij online behandelingen zoals beeldbellen en chatten in de ggz als een zinvolle aanvulling ziet op regulieren zorg.

Rens van Oosterhout, manager GGZ bij CZ, stelt dat digitale zorg is de belangrijkste manier is om de toegankelijkheid te vergroten, gezien de schaarste aan zorgprofessionals. “Zorgverleners gaan er wat ons betreft dus liever vandaag dan morgen mee aan de slag. Dat kunnen ze doen door zelf met een digitaal aanbod te komen of zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Als aanbieders kijken welke mensen ook digitaal geholpen kunnen worden, kunnen niet alleen díe mensen sneller terecht maar ook biedt dat sneller plek voor de mensen die alleen face-to-face geholpen kunnen worden. We zien dat het kan. Een aantal ggz-aanbieders maakt nu al vaart in het aanbieden van digitale zorg.”

Blended zorg

Digitale zorg – zoals online behandelingen of therapie via beeldbellen – kan volgens Van Oosterhout in de generalistische basis ggz én de gespecialiseerde ggz worden ingezet. “Veel mensen die op een wachtlijst staan voor bijvoorbeeld behandeling van angst of depressie wachten nu echt veel langer dan nodig want goede zorg is online beschikbaar. Blended zorg, waarbij dus wel een behandelaar betrokken is maar veel ook digitaal kan, zou het uitgangspunt moeten zijn. Denk aan opdrachten en coaching maar ook beeldbellen, chatten met de zorgverlener. Dat is de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen.”

Digitale zorg komt niet bovenop de traditionele behandeling maar moet er volgens CZ onderdeel van worden. CZ stelt met zorgaanbieders en leveranciers slagvaardiger op te willen treden bij de opschaling van digitale zorg. De zorgverzekeraar stelt dan ook bereid te zijn om bijvoorbeeld in meerjarencontracten ook investeringen te borgen.

Betrekken huisartsen

Om ook huisartsen te betrekken bij het terugdringen van wachtlijsten in de ggz, gaat CZ hen er de komende tijd op wijzen dat mensen die psychische zorg nodig hebben rechtstreeks verwezen kunnen worden naar aanbieders die online zorg bieden. Ook via het Zorgteam van CZ kunnen verzekerden vanaf 2020 zo advies krijgen waar zij snel geholpen kunnen worden. Om verzekerden over de drempelvrees voor online zorg te helpen gaat CZ op haar website digitale proefmodules plaatsen die moeten helpen een beter gevoel te krijgen bij hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen