Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Deadlines en aanvraagtermijn VIPP 5 subsidie verlengd

De in februari gestarte nieuwe VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg en audiologische centra (VIPP 5) wordt op diverse punten aangepast. De wijziging betreffen met name het verschuiven of verlengen van deadlines voor subsidieaanvragen. Dit is nodig omdat door het coronavirus niet alle instellingen in staat zijn aanvragen en deadlines binnen de termijn die daar voor staat af te ronden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Behalve de verlening voor het aanvragen van VIPP 5 subsidie is ook de termijn waarbinnen een aanvraag wordt beoordeeld en een beslissing volgt, aangepast. Die regeling wordt, voorzien van een toelichting, in de Staatscourant geplaatst.

Daarnaast is ook besloten tot een verlening van de deadlines voor de modules 1, 2 en 3 – met uitzondering van de versnellingsoptie bij module 1. Het eerder bepaalde subsidieplafond van 75 miljoen euro blijft ongewijzigd.

Aanpassing subsidietermijn en deadlines

Door de verlenging kunnen instellingen nu de mogelijkheid hun subsidieaanvraag in te dienen tot en met 31 oktober 2020. Aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 werden ingediend zullen binnen 13 weken na de aanvraag een beslissing ontvangen. Alle aanvragen die tussen 1 mei en 31 oktober ingediend worden zullen binnen 13 weken na afloop van de verlengde aanvraagperiode (31 oktober 2020) beoordeeld worden.

Ontvangers van de subsidie die als onderdeel van de VIPP 5 regeling toegekend is, krijgen ook meer tijd voor het opstarten en afronden van de verschillende modules. De deadline voor module 1 wordt daarvoor met negen maanden verlengd. Maar let wel op; zoals hierboven ook al gemeld wordt de deadline voor de versnellingsoptie voor module 1 NIET verlengd. Voor module 2 en 3 geldt een verlening van de deadline met zes maanden.

Een overzicht van de gewijzigde deadlines:

  • Module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij–afsprakenstelsel. Nieuwe deadline: 30-09-2022
  • Module 1 Versneld: De deadline blijft 31-05-2021
  • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling. Nieuwe deadline: 30-06-2023
  • Module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. Nieuwe deadline: 30-06-2023

VIPP 5

Het VIPP 5 programma is enkele maanden geleden, in februari, van start gegaan en richt zich op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Het programma legt tevens de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO. Hiervoor loopt ook al enige jaren het MedMij-programma.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen