Denk mee en reageer op het concept Begiz

De komende weken, tot en met 14 juli, is het ministerie van VWS op zoek naar reacties op het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz). De reacties, die iedereen kan indienen, worden in de periode na 14 juli gebruikt om het concept-besluit verder te verbeteren. Binnen het Begin wordt onder andere een certificeringsstelsel voor informatietechnologieproducten en -diensten uitgewerkt.

Het Begiz is een nadere uitwerking van het, nu nog, Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Enkele weken geleden werd duidelijk dat de European Health Data Space, over het in de EU uitwisselen van medische data, een aantal punten bevat die een impact hebben op de Wegiz. Met name omdat de EU voorstellen deels een andere richting inslaan dan het Nederlandse wetsvoorstel. Mede daarom stelde minister Kuijpers de behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer uit.

Ideeën, suggesties en opmerkingen over het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) kun kunnen tot en met 14 juli 2022 geven via deze website.

Begiz ondersteunt Wegiz

Binnen het Begiz wordt de aanwijzing van de eerste gegevensuitwisseling onder de Wegiz geregeld. Dit betreft het verplicht elektronisch versturen van een recept door de huisarts aan terhandstellers van geneesmiddelen (apothekers en apotheekhoudende huisartsen). Door recepten elektronisch te versturen wordt de kans op meditatiefouten verkleind.

Op dit moment kunnen zorgverleners nog niet altijd beschikken over een compleet en actueel overzicht van de medicatie die hun cliënten gebruiken. Daardoor ontstaan risico’s op vermijdbare fouten met het voorschrijven en toedienen van medicatie. Het gevolg is jaarlijks ruim 25.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen en zo’n 1.000 vermijdbare slachtoffers.

Elektronisch versturen recepten

Het Begiz bepaalt dat huisartsen verplicht zijn recepten elektronisch te versturen naar de terhandsteller. Dit is een zogenoemde spoor 1-aanwijzing onder de Wegiz. Daarbij wordt alleen verplicht dat een gegevensuitwisseling elektronisch verloopt, dus niet meer op papier, cd-rom of via fax.

In een later stadium komt er voor het versturen van recepten een spoor 2-aanwijzing. Dan worden ook eisen, aan taal en techniek, gesteld aan de wijze waarop de elektronische uitwisseling gebeurt. Op termijn wordt ook de uitwisseling van andere medicatiegegevens via een spoor 2-aanwijzingen bij wet geregeld. Dit met als doel om de medicatieveiligheid nog verder te verbeteren.

Certificeringsstelsel

De Wegiz bepaalt dat voor het uitwisselen van gegevens in de zorg gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden gebruikt. Certificaten mogen alleen afgegeven worden door betrouwbare certificerende instellingen die aan de wettelijke eisen voldoen.

Doel van die regel is dat gegarandeerd kan worden dat zorgaanbieders erop kunnen vertrouwen dat de gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten voldoen aan de wet en dat hun systemen goed kunnen communiceren met systemen van andere zorgaanbieders. Het Begiz werkt dit certificeringsstelsel uit en gaat gelden voor alle gegevensuitwisselingen onder de Wegiz in spoor 2.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Volg jij ons al?