Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Derde subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching

Vorige week (6 januari) is de derde ronde van de regeling Implementatie- en opschalingsoaching van start gegaan. Voor deze, derde, ronde is de doelgroep verder uitgebreid zodat nu ook gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en), de subsidie aan kunnen vragen. Daarnaast blijft de regeling onder andere ook beschikbaar voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De eerste en tweede subsidieronde voor de regeling Implementatie- en opschalingscoaching waren zo succesvol dat de beschikbare vouchers ruim voor de sluitingstermijn al vergeven waren. Zo werd de vorige ronde, die tot medio deze maand zou lopen, in november, amper drie weken nadat hij geopend was, al gesloten.

In de derde ronde is 1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per aanvrager kan maximaal 5.000 euro subsidie aangevraagd worden. Dat is inclusief eventueel verschuldigde btw, met een maximale looptijd van vier maanden.

Implementatie- en opschalingscoaching

Zoals gezegd komen voor de derde ronde van de regeling Implementatie- en opschalingsoaching, behalve aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, ook gemeenten en gemeentelijke gezondheidsorganisaties (GGD’en) in aanmerking.

Daarnaast kunnen ook zorginnovatoren een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat zij die doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD. De regeling is bedoeld omzet implementeren van zorginnovaties sneller en duurzamer te laten verlopen door een externe implementatie- en opschalingscoach in te huren. Die geeft advies en begeleidt organisaties over wat er qua implementatie en/of opschaling nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Onder zorginnovaties vallen technologische innovaties als e-health en medische technologie, maar ook sociale innovaties zoals procesverbeteringen en het herinrichten van werkprocessen. Het uitgangspunt van de zorginnovatie moet ‘low cost, high impact’ zijn. Dat wil zeggen dat de innovatie moet leiden tot een besparing van de kosten én arbeid. Daarnaast moet de innovatie ook tot een kwaliteitsverbetering van de zorg leiden en/of de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Deadline: 25 februari

Aanvragen voor de derde ronde van de regeling Implementatie- en opschalingsoaching kunnen tot uiterlijk woensdag 25 februari, 14:00 uur ingediend worden. Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Aangezien het beschikbare budget van de vorige subsidieronde ruim voor het verstrijken van de deadline al vergeven was, is het raadzaam eventuele aanvragen zo snel mogelijk in te dienen,

Met andere woorden: wanneer het budget voor de uiterste deadline van woensdag 25 februari (14:00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig. In totaal zullen vijf subsiedironden gehouden worden. Wanneer de volgende, vierde, ronde start, wordt op een later tijdstip bekend gemaakt, nadat de derde ronde gesloten is.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen