Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitaal platform ondersteunt effectmeting zorgsubstitutie op gezondheid

Medworq, leverancier van digitale zorgoplossingen, heeft samen met partijen uit de zorg een model ontworpen om de effecten van substitutie op gezondheid in kaart te brengen. Medworq stelt een technische infrastructuur opgezet te hebben om op een veilige manier data van alle zorgverleners in een regio bij elkaar te brengen. Zo kunnen substitutie-effecten zichtbaar worden en is het mogelijk om termen als substitutie en populatiemanagement praktisch vorm te geven, aldus de onderneming in een persbericht.

In Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd met substitutie van zorg, vaak via een populatiegerichte aanpak rondom een ziektebeeld. De vooraf vrijgemaakte budgettaire ruimte van 75 miljoen euro voor 2018 geeft hier een extra impuls aan. Zorgverzekeraars worstelen echter met de veelvoud aan projecten die momenteel worden ingediend en zoeken samen met andere partijen uit de zorg naar manieren om de effecten van substitutie inzichtelijk te maken

Inzicht geven in de daadwerkelijke triple aim-effecten van samenwerkingsinitiatieven op het gebiedt van:

  • De gezondheid van de populatie,
  • De kwaliteit van zorg,
  • En de zorgkosten

zijn vaak lastig, voornamelijk omdat de gegevensuitwisseling tussen partijen moeizaam verloopt, zo wordt gesteld in een recente publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). De bottleneck is het samenbrengen van de data van verschillende zorgverleners.

Samenwerking brengt informatie beter samen

Wanneer zorgverleners binnen specifieke programma’s samenwerken, bijvoorbeeld rondom osteoporose, blijkt het eenvoudiger om informatie bij elkaar te brengen. “Binnen het programma Gezonde Botten brengen we samen met de zorgverleners in de eerste en tweede lijn aan de start van het project de patiëntenpopulatie goed in kaart, zodat we de effecten van onze interventies op de Osteoporosezorg in de loop der tijd daadwerkelijk kunnen vaststellen,” stelt internist prof. dr. Albert van de Wiel. “Dit biedt mogelijkheden om samen met de zorgverzekeraar tot transparante businesscases te komen.”

Medworq heeft volgens directeur Guus Vaassen  de afgelopen jaren samen met ziekenhuizen, medisch specialisten, apothekers, huisartsen en patiëntenverenigingen, veel tijd gestoken in het ontwikkelen van inhoudelijke zorgprogramma’s. “Doordat we nu in staat zijn om de effecten van die programma’s inzichtelijk te maken, bieden we inzicht en handvatten om in een regio in daadwerkelijke gezonde levensjaren toe te voegen. Want uiteindelijk brengt substitutie zorgen voor gezondheid op de juiste plek,” aldus Vaassen.

De digitale zorg-leverancier werkt hiervoor samen met partijen als ExpertDoc – leverancier van medische content en de maker van NHGdoc – en bouwt aan een technische infrastructuur waarmee data vanuit huisarts, ziekenhuis en apotheek op een veilige manier bij elkaar gebracht kunnen worden, waarmee onderzoek naar substitutie effecten worden uitgevoerd en populatiemanagement daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt. 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen