Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale beslisboom ‘Pijn bij kanker’ beschikbaar

Specifiek voor de ondersteuning van zorgverleners bij de behandeling van pijn bij kanker is een digitale beslisboom ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de begin dit jaar gepubliceerde multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn bij kanker’. Het is de tweede digitale beslisboom voor de palliatieve fase. Momenteel wordt ook nog gewerkt aan beslisbomen voor de richtlijnen ALS en COPD.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De diverse stappen die in de beslisboom doorlopen kunnen worden, helpen zorgverleners bij het maken van de juiste overwegingen en keuzes voor het behandelen van pijn bij kanker. De beslisboom kan gebruikt worden in het MDO en is een korte, praktische vertaling van de uitgebreide herziene richtlijn.

Beslisboom palliatieve oncologische zorg

Beslisbomen worden in de oncologische zorg al langer ontwikkeld en toegepast, zoals bijvoorbeeld voor borstkanker en darmkanker. Bij de ontwikkeling van de beslisboom ‘Pijn bij kanker’ is dezelfde methodiek gebruikt, aangevuld met ervaringen die zijn opgedaan met de ontwikkeling van eerdere beslisbomen voor oncologie.

Er wordt op dit moment nog getoetst in hoeverre de beslisbomen voor de palliatieve fase een meerwaarde kunnen bieden. De zorgprofessionals die daarover geraadpleegd zijn, zijn overwegend positief. Zij noemen diverse voordelen, zoals extra ondersteuning bij het nadenken en het feit dat de beslisboom prettiger te gebruiken is dan de ‘lappen tekst van de richtlijn’.

Andere positieve opmerkingen die uit de feedback van zorgprofessionals naar voren kwamen zijn dat de beslisboom meer structuur geeft bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase en dat het de verschillende beschikbare behandelopties geordend bij elkaar brengt. Ook het feit dat de beslisboom zowel in een MDO als voorbereiding van een grote visite te gebruiken is, wordt als positief ervaren.

Beslisbomen voor ALS en COPD

De positieve ervaringen, en dito reacties, heeft de initiatiefnemers doen besluiten om te starten met de ontwikkeling van beslisbomen voor ALS en COPD.

De digitale beslisbomen kunnen geraadpleegd worden via Oncoguide. Eerder dit jaar werd die site al uitgebreid met beslisbomen voor wervelmetastasen en trofoblastziekten. In totaal telt Oncoguide nu zestien digitale beslisbomen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen