Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat spoedzorgaanbieders verplichten om patiëntgegevens digitaal met elkaar uit te wisselen. In de spoedzorg is het immers van cruciaal belang dat zorgverleners snel een overzicht kunnen krijgen van relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt. De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens noodzakelijk zijn voor digitale uitwisseling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het delen van medische gegevens tussen zorgverleners in de acute zorgketen via digitale kanalen heeft verschillende voordelen, waaronder tijdswinst, minder administratieve lasten, minder kans op fouten door overtypen van gegevens, verbeterde samenwerking tussen zorgverleners en een betere voorbereiding op de ontvangst van een spoedpatiënt. Bovendien zal het implementeren van de richtlijn acute zorgberichten binnenkort wettelijk verplicht worden onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Gegevensuitwisseling

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is vastgelegd dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de gegevensuitwisseling in de acute zorg zal opnemen in de Meerjarenagenda van de Wegiz. Dit betekent dat de elektronische en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’ over enkele jaren wettelijk verplicht wordt.

Elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet de voorkeur krijgen boven uitwisseling via fax, dvd of op papier. De Wegiz streeft ernaar om vanaf 1 juli 2023 in werking te treden. Het doel van deze wet is om ICT-systemen in staat te stellen met elkaar te communiceren, zodat zorgverleners gemakkelijk gegevens kunnen delen.

De Wegiz

De focus van de Wegiz ligt op het verplichten van afspraken over elektronische gegevensuitwisseling, niet op het toestaan of verbieden van gegevensuitwisseling op zich. Zorgverleners bepalen namelijk zelf welke gegevens nodig zijn om goede zorg te leveren en leggen deze vast. VWS heeft de Meerjarenagenda Wegiz opgesteld, waarin vier gegevensuitwisselingen prioriteit krijgen: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid.

Later is hier de gegevensuitwisseling in de acute zorg aan toegevoegd als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel van de Wegiz is om systemen van verschillende zorgverleners te laten communiceren zodat gegevens eenvoudig kunnen worden gedeeld. Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De implementatie van de Wegiz staat gepland voor 1 juli 2023.

Voorbereiden gegevensuitwisseling

Zorgaanbieders kunnen zich nu al voorbereiden op de verplichting die de Wegiz met zich meebrengt door samen met andere zorgaanbieders in de regio de gegevensuitwisselingen uit de ‘Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg’ te implementeren. Dit zal niet alleen de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren en de zorg voor uw patiënten ten goede komen, maar zorgt er ook voor dat zij alvast voorbereid zijn op de aankomende verplichting om te voldoen aan de richtlijn onder de Wegiz.

Bijdrage van ‘Met spoed beschikbaar’

Vanaf 1 juli 2023 zal ‘Met spoed beschikbaar’ niet langer ondersteuning bieden bij de implementatie van de richtlijn. Desondanks kunnen zorgaanbieders nog steeds profiteren van de ervaringen van voorlopers en hulpmiddelen die door het programma zijn ontwikkeld om de implementatie te vergemakkelijken. Zo kunnen zij sneller aan de slag. ‘Met spoed beschikbaar’ heeft een handige toolkit gepubliceerd met instrumenten om u te helpen bij het implementeren van de berichten uit de richtlijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen