Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale gegevensuitwisseling tussen umc’s Maastricht en Aachen

Het Maastricht UMC+ en de Uniklinik RWTH Aachen werken op diverse zorggebieden al samen om de juiste zorg voor bewoners in de grensstreek te kunnen waarborgen. Om die samenwerking verder de verbreden en verdienen werken beide umc’s, samen met Nictiz, nu ook aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende digitale gegevensuitwisseling. In eerste instantie voor de uitwisseling van medische beelden op het gebied van leverchirurgie.

Het Maastricht UMC+ en de Uniklinik RWTH Aachen werken al langere tijd samen op het gebied van leverchirurgie en -transplantaties. Daarom is het niet meer dan logisch dat bij de keuze voor het ontwikkelen van grensoverschrijdende digitale gegevensuitwisseling voor leverchirurgie gekozen is.

Grensoverschrijdend gegevens delen

De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 gestart zal worden met de eerste digitale, grensoverschrijdende, gegevensuitwisseling van medische beelden. De ervaring, kennis en inzichten die min de periode daarna vergaard worden, zullen door het Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen gebruikt worden om ook binnen andere medische disciplines de gegevensuitwisseling te digitaliseren.

“Nederlandse patiënten kunnen in Uniklinik RWTH Aachen een levertransplantatie ondergaan, terwijl vooronderzoeken en controles in Maastricht UMC+ plaatsvinden”, zo vertelt Professor dr. Neumann, afdelingshoofd Chirurgie in het Maastricht UMC+ tevens afdelingshoofd ‘Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie’ in Uniklinik RWTH Aachen.

Digitale gegevensuitwisseling

De beide umc’s verzamelen jaarlijks patiëntgegevens van ongeveer 20 patiënten die bij beide ziekenhuizen in behandeling of onder controle zijn. “Deze gegevens wisselen we nu vooral fysiek uit, wat een inefficiënt administratief proces is. Gegevens worden in twee ziekenhuizen ingevoerd en opgeslagen. Dit verhoogt de kans op fouten en het duurt langer voordat de patiëntinformatie voor zorgverleners in het andere ziekenhuis zichtbaar is”, aldus Neumann.

“In het belang van goede patiëntenzorg moeten we de gegevens digitaal uitwisselen. We hoeven dan slechts één keer de patiënt te bevragen, één keer gegevens te registeren wat de kans op fouten vermindert, en hebben directe inzage van gegevens in het andere ziekenhuis. Ik ben verheugd dat we met beide ziekenhuizen en Nictiz aan de slag zijn gegaan om dit realiseren, waarbij we vooralsnog focussen op digitale uitwisseling van medische beelden”, zo vervolgt de professor.

Samenwerking Nictiz

Het ontwikkelen en uitrollen van het project voor grensoverschrijdende digitale gegevensuitwisseling tussen het Maastricht UMC+ en de Uniklinik RWTH Aachen wordt begeleid door Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

“Het project Grensstreken gaat om goede patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende zorg. Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen zijn de eersten die concreet aan de slag zijn gegaan. Onder begeleiding van Nictiz werken zorgverleners en ICT medewerkers van beide ziekenhuizen in projectteams samen. Ze brengen de huidige zorgprocessen en gegevensuitwisseling in kaart versus een gewenste situatie. Dit resulteert in een actieplan waarbij onder meer gekeken wordt naar ICT vereisten, maar ook juridische en privacy aspecten. Uiteraard altijd met het patiëntenbelang voorop”, aldus Maayke Klinkenberg, senior adviseur bij Nictiz en verantwoordelijke voor het project Grensstreken.

Digitalisering bij grensoverschrijdende gezondheidszorg staat ook bij de EU op de agenda. In 2018 kende de Europese Commissie al 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor grensoverschrijdende e-health projecten.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen