Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale ondersteuning vermindert gebruik fysiotherapie

Digitale ondersteuning voor mensen met artrose zorgt er voor dat het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht-onderzoeker Corelien Kloek, die hierop 4 april is gepromoveerd aan de Tilburg University.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Patiënten met artrose aan heup, knie of beiden die een traject volgen via e-Exercise, gaan ongeveer evenveel vooruit als patiënten die reguliere fysiotherapie volgen. Ze komen volgens het onderzoek van Nivel en Kloek echter veel minder vaak bij de fysiotherapeut: vijf maal gemiddeld versus 12 keer. Fysiotherapeuten zelf zien nog wel noodzakelijke verbeteringen voor het online programma.

Combinatie regulier therapie met online steun

Bij e-Exercise worden reguliere fysiotherapiebehandelingen gecombineerd met een online toepassing. Patiënten krijgen zo thuis toegang tot beweegopdrachten, oefeningen en informatie. Herinneringsmailtjes, video’s, monitoring door de fysiotherapeut en gepersonaliseerde feedback stimuleren de patiënt om met de opdrachten aan de slag te gaan.

Volgens Kloek gaan patiënten met e-Exercise in vergelijkbare mate vooruit in fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, zelf-effectiviteit en kwaliteit van leven, als mensen die reguliere fysiotherapiesessies volgen. De kosten van de interventie e-Exercise vielen echter significant lager uit dan die van reguliere fysiotherapie. Het behandelgemiddelde bij e-Exercise lag namelijk op vijf sessies, tegen 12 voor reguliere fysiotherapie. Daarbij maakt Kloek de kanttekening dat e-Exercise voor de maatschappij niet significant kosteneffectiever blijkt dan reguliere fysiotherapie.

Fysiotherapeuten willen betere inzetbaarheid

Deelnemers aan het onderzoek hebben gemiddeld 10 van de 12 online modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief met de informatie en opdrachten aan de slag te gaan. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van het onderzoek viel echter tegen en behoeft nog aandacht. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan businessmodellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken.

Sinds het begin van het project is er in een werkgroep nagedacht over de implementatie van e-Exercise. Het resultaat:

  • Gesprekken met zorgverzekeraars
  • e-Exercise wordt vanuit de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool uitgebreid naar andere doelgroepen
  • Er wordt er scholing gegeven over e-Exercise.

Vanaf april 2018 komt e-Exercise beschikbaar in de HWO-Afsprakenapp, een bestaande applicatie waarmee fysiotherapeuten hun patiënt kunnen herinneren aan opdrachten, oefeningen en afspraken.

Groeiend probleem van artrose

Artrose is een chronische aandoening die zich kenmerkt door pijn en stijfheid in de gewrichten. Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het toenemende aantal mensen met artrose, is er behoefte aan interventies die die enerzijds stimuleren dat mensen in hun eigen omgeving actief met hun aandoening aan de slag gaan, en anderzijds ook nog eens goedkoper zijn.

Over het e-Exercise onderzoek

Binnen het e-Exercise project hebben onderzoekers van het onderzoeksinstituut Nivel en Tilburg University (Tranzo) bekeken of de integratie van een online toepassing en reguliere fysiotherapie, –  blended care – een potentiële oplossing is. Tijdens het e-Exercise project is in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts de interventie e-Exercise ontwikkeld.

Na een pilot-fase is e-Exercise in 143 praktijken onderzocht op (kosten-)effectiviteit in vergelijking met reguliere face-to-face therapie. De 208 patiënten die mee hebben gedaan zijn door de onderzoekers 12 maanden gevolgd. Het onderzoek is gefinancierd vanuit ZonMw Onderzoeksprogramma Sport, het Reumafonds en het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen