Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale subsidieregeling InZicht opengesteld

Zorginstellingen kunnen sinds deze week subsidie aanvragen in het kader van het digitale stimuleringsprogramma InZicht. Er is in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld, zo laat het ministerie van VWS weten. VWS heeft vergelijkbare regelingen in het leven geroepen voor onder meer ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de geboortezorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door digitale uitwisseling van gegevens over de cliënt stijgt de kwaliteit van de zorg, zo is de verwachting. Zorgprofessionals hebben namelijk eerder alle informatie van een cliënt digitaal beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen meer inzicht in hun zorg krijgen en meer regie nemen. Vanaf 2021 wil VWS digitale informatie-uitwisseling tussen zorgsystemen en met PGO’s van patiënten/cliënten verplicht stellen. Digitale inzage -bijvoorbeeld via een PGO – is vanaf volgend jaar al een wettelijk recht.

Informatiesystemen vernieuwen

Met de subsidie in het kader van InZicht kunnen instellingen voor onder meer langdurige en gehandicaptenzorg hun informatiesystemen vernieuwen zodat cliënten en hun naasten digitaal toegang tot hun gegevens kunnen krijgen. Vanaf juli 2020 is dit een wettelijke verplichting voor alle aanbieders in de gezondheidszorg. Meer grip op eigen gegevens moet leiden tot meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers.

Daarnaast kunnen systemen gebruiksvriendelijker en beter interoperabel gemaakt worden om, zo administratielasten van zorgmedewerkers terug te dringen en fouten door bijvoorbeeld overtypen van gegevens te voorkomen. Zorgverleners kunnen zo meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten. Administratielasten vormen een belangrijke oorzaak voor de toegenomen werkdruk bij zorgprofessionals.

Hoge werkdruk

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens, zo omschrijft de huidige situatie:

  • Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen.
  • Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat.De patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners.

Proeftuinen

Met goede digitale gegevensuitwisseling kan dit verbeterd worden. De subsidieregeling InZicht is er om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren. Daarnaast heeft de sector langdurige zorg (care) vorig jaar via brancheorganisatie Actiz subsidie gekregen voor workshops (Versnellingskamers) om te kijken naar de beste manier om bovengenoemde digitalisering vorm te geven. Verder zijn er zogeheten Proeftuinen die als voorbeelden moeten gaan dienen.

Inmiddels doen al 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ ervaring op met het uitwisselen van gegevens binnen en buiten de langdurige zorg. Dit levert kennis op over mogelijke belemmeringen en welke zaken beter moeten worden geregeld. De verwachting is dat instellingen hierdoor eerder gebruik zullen maken van de regeling.

Samenwerking voor InZicht

VWS werkt bij het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZNederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag indienen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen