Digitale tools kunnen een stuk inclusiever

Nog steeds teveel digitale zorgtools zijn te ingewikkeld voor bepaalde groepen. Dat is jammer want juist mensen die in het dagelijks leven belemmeringen of beperkingen ervaren kunnen extra veel baat hebben bij digitale tools.

Mensen met beperkingen zoals mensen met Parkinson, rolstoelafhankelijke mensen, slechtzienden en blinden, doven en slechthorenden, mensen met dementie of met hersenletsel en mensen met een prothese lopen vaak dagelijks tegen talloze barrières aan. Juist bij deze groep kunnen digitale tools het leven regelmatig iets minder ingewikkeld maken. Denk aan apps, aangepaste computers of smartphones, zorgrobots, slimme horloges en tal van andere technologie die mensen een stukje regie over het eigen leven teruggeeft. Het is voor het realiseren van een inclusieve samenleving essentieel dat zoveel mogelijk mensen ‘mee kunnen doen’ en onderzoek naar nieuwe technologie helpt daarbij.

Maatschappelijke inclusie & digitale tools

Op een symposium op 6 oktober in de aula van de Haagse school gaat het precies over de vraag hoe toekomstige technologie kan leiden tot meer inclusie. Dr. Luc de Witte, lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool, houdt zich al jaren met dit thema bezig en is ook spreker op dit symposium waar hij ook zijn ‘intreerede’ houdt.

Door middel van praktijkgericht onderzoek richt hij zich met name op het (verder) ontwikkelen van technische hulpmiddelen, het ontwikkelen en evalueren van e-health toepassingen, zorgrobots en andere technologische innovaties voor zelfredzaamheid en zorg. Tevens werkt hij onder meer  in India en andere lage-inkomenslanden, waar hij zich richt op het gebruik van technologie om zo de gezondheid en het welzijn van mensen met functionele belemmeringen te verbeteren.

Bedieningsgemak digitale zorg essentieel

Naast innovatieve ontwikkelingen wat betreft de zorgtechnologie zelf is ook bedieningsgemak en eenvoud essentieel. Dat geldt trouwens niet alleen voor mensen met een belemmering of beperking maar voor hele grote groepen. In de praktijk hebben 1 op de 5 mensen in Nederland boven de 12 jaar moeite met apps, computers en internet. En 1 op de 4 mensen heeft moeite om informatie over gezondheid en zorg te vinden, te begrijpen en toe te passen. Dat komt simpelweg omdat veel digitale info en tools gewoonweg ingewikkeld zijn. Het kan bijvoorbeeld voor iemand die slecht ziet of laaggeletterd is, buitengewoon lastig zijn om een zorgtool op de juiste wijze te bedienen.

Robert Keus, mede oprichter van DigitaalToegankelijk.nl vertelt op de website van Pharos: “Niet alleen de opbouw van een app of website is belangrijk. Ook de inhoud moet toegankelijk zijn voor iedereen.” Hij pleit ervoor om digitale tools toegankelijker te maken voor mensen die belemmeringen ervaren. Eenvoudige oplossingen voor iemand die niet zo goed kan lezen of niet goed kan zien zijn onder meer spraakmodules op een app. Voor veel mensen werken ook plaatjes als aanvulling of in de plaats van tekst uitstekend. “Kijk dus goed voor wie je de app maakt”, zegt Robert. “En test de app met deze mensen. De sleutel naar toegankelijkheid is toetsen met de doelgroep.”

Test digitale tools mét doelgroep

Wie dus een app ontwikkelt voor rolstoelafhankelijk groep, moet die bij deze mensen testen en wie een app ontwikkelt voor mensen met Parkinson moet in een vroeg stadium met hen aan tafel. Ofwel niet voor mensen denken maar mét mensen. Helaas gebeurt dat nog weinig, aldus Robert. “Bureaus – wij ook – gebruiken meestal testgroepen. Maar mensen met beperkingen zitten vaak niet in die testpanels. Bovendien vallen onder beperkingen niet alleen slechthorend, slechtziend of fysiek beperkt, maar ook beperkt digitaal vaardig en laaggeletterdheid. Deze groep komt er in de richtlijnen bekaaid vanaf.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
Volg jij ons al?