Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale uitwisseling gegevens geboortezorg in Rijnmond

De regio Rijnmond gaat met behulp van de VIPP Babyconnect-subsidie van het Ministerie van VWS gegevensuitwisseling in de geboortezorg digitaliseren. Standaard digitale gegevensuitwisseling moet papieren of telefonische overdracht vervangen. Dit moet de geboortezorg veiliger en efficiënter maken en de mogelijkheid van samen beslissen vergroten. De digitalisering is ook nodig omdat alle burgers sinds 1 juli 2020 het recht hebben om al hun medische gegevens digitaal op te vragen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De regio Rijnmond is volgens het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond een koploper in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In de regio hebben 6 VSV’s met bijna 50 organisaties de subsidieaanvraag ondertekend. Daaronder zijn zes ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, zeven kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en Gemeente Rotterdam.

Integraal geboortezorgdossier Rijnmond

Rijnmond is de tweede regio, na Noord-Holland Noord, die de subsidieaanvraag gehonoreerd krijgt. Tot en met december 2022 gaan de deelnemende organisaties aan de slag om het integraal geboortezorgdossier Rijnmond tot een succes te maken. “Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg”, stelt Krista Prinsen, gynaecoloog en bestuurslid DVP Rijnmond.

Drie jaar geleden zochten ziekenhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorgorganisaties elkaar op om de mogelijkheden voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. De geboortezorgorganisaties en professionals aangesloten bij het District Verloskundig Platform Rijnmond pakten het thema regionaal op, samen met de Moederraad.

Sindsdien wordt er toegewerkt naar een ‘integraal geboortezorgdossier’. Daarbij kan een zwangere zelf haar gegevens beheren en heeft de zorgverlener altijd toegang tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar toestemming). De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Toegang tot eigen gegevens

Moederraad Rotterdam stelt het belangrijk te vinden dat alle zwangeren (en hun partners) in de regio Rijnmond toegang hebben tot hun eigen gegevens. Inzage vergroot de mogelijkheid regie te voeren. Dit is een belangrijke voorwaarde als het gaat om ‘samen beslissen’ op basis van het hebben van voldoende informatie. Van belang is wel dat (het delen van) deze gegevens met voldoende waarborg worden omkleed om privacy te garanderen.

Het programma wordt in de regio onder regie van het District Verloskundig Platform Rijnmond uitgevoerd in samenwerking met ROS ZorgImpuls en RSO Stichting RijnmondNet.

Bevorderen standaard gegevensuitwisseling

Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect is één van de VIPP-subsidieregelingen van VWS om standaard digitale gegevensuitwisseling in en tussen sectoren in de zorg te bevorderen. Het programma streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners.

Met de kaders en richtlijnen van VIPP Babyconnect kunnen regio’s zelf invulling geven aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks gegevens delen en wordt ook de overdracht naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Sinds 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale implementatie van digitale gegevensuitwisseling. In de maanden voorafgaand aan de bekendmaking heeft het programmabureau VIPP Babyconnect met organisaties in de geboortezorg, softwareontwikkelaars en experts op het gebied van techniek en zorgstandaarden de benodigde technologie en de kennis verder ontwikkeld.

Inzage in relevante gegevens geboortezorg

VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces (met toestemming) de relevante zorggegevens van de cliënt in te zien. Dit moet bijdragen bij aan betere informatie voor betere zorg. Wat er voor realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is, is in elke geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. VIPP Babyconnect gaat daarom uit van een technische oplossing met een modulaire aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld en getest door experts, leveranciers en landelijke organisaties in de (geboorte)zorg.

Een andere belangrijke bouwsteen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Dit stelsel is sinds 1 juli beschikbaar. Het bevat de technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie over waar de regionale architectuur aan moet voldoen om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De regionale opdrachtgevers binnen de geboortezorg kunnen hiermee precies aangeven volgens welke specificaties zij hun digitale infrastructuur willen laten aanpassen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen