Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale wegwijzer helpt kankerpatiënten na behandeling

Nadat patiënten met kanker in het ziekenhuis optimaal zijn behandeld en daarbij goede begeleiding hebben gehad, tasten velen van hen vaak in het duister als het gaat om informatie over allerlei vormen van ondersteuning waar zij gebruik van kunnen maken. Het heeft Michel Daenen er toe aangezet de digitale Wegwijzer bij kanker’ op te zetten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De juiste zorg op de juiste plek was voor directeur van de ‘Stichting Wegwijzer bij kanker’ deze digitale wegwijzer te initiëren. Met behulp van de regio-impuls bood het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) daarom financiële ondersteuning aan het initiatief. “Door mensen goed te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning, kan zorg verschuiven van ziekenhuis en huisarts naar het sociaal domein en informele zorg”, aldus Daenen.

Digitale wegwijzer met alle informatie

Aan het aanbod van ondersteuning van kankerpatiënten zal het niet liggen. Het probleem is echter dat de informatie daarover versnipperd wordt aangeboden waardoor het krijgen van een overzicht wordt bemoeilijkt. De website met de digitale wegwijzer brengt al deze informatie op één plek bij elkaar. Deze website is zo opgezet dat op regionaal niveau een overzicht wordt geboden, om reden dat veel voorzieningen regionaal georganiseerd zijn.

De website richt zich op de regio Zaanstreek-Waterland en linkt bij ‘praktische ondersteuning’ bijvoorbeeld door naar de regionale welzijnsorganisatie ‘Welzijn Wonen Plus’ en naar MEE Amstel en Zaan. Er is echter ook een overzicht te vinden van landelijke organisaties die ondersteuning bieden.

Behoefte patiënt centraal

Een blik op de website laat zien dat ‘De Wegwijzer’ is ingericht vanuit de behoefte van patiënten. Zij kunnen aan de hand van negen categorieën, waaronder behoeftepeiling, mentale gesteldheid en praktische ondersteuning, bij de gewenste informatie komen. Bij het verzamelen van organisaties waarnaar de website verwijst, hebben de makers de kwaliteitscriteria van het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) aangehouden.

Omdat niet iedereen even bedreven is in het vinden van informatie op internet, is voorzien in ‘persoonlijke wegwijzers’. Daenen: “Onze helpdesk wordt bemenst door vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen. Zij hebben een training gevolgd en kennen de materie. Mensen kunnen bij hen terecht voor een luisterend oor en voor informatie en uitleg.”

Nauwe samenwerking

De stichting heeft voorafgaand aan het opzetten van de Wegwijzer bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd voor organisaties die patiënten en ex-patiënten begeleiden en ondersteunen. Door hen met elkaar kennis te laten maken werd het makkelijker om naar elkaar te kunnen verwijzen. Zo ook over de domeinen heen. Daenen richtte zich vooral op de beide streekziekenhuizen in de regio en op eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en oncologieverpleegkundigen in de thuiszorg. Ook werden nadrukkelijk organisaties voor informele zorg betrokken.

Voor de patiënt én professionals

Omdat de website niet alleen in het leven is geroepen ten behoeve van patiënten, maar ook ten behoeve van zorgprofessionals, is Daenen met zijn team volop bezig met promotie. “We vragen professionals om patiënten te wijzen op de wegwijzer en zelf ook te kijken. Daarnaast werken we aan een ondersteuningspakket dat artsen kunnen meegeven aan patiënten

De hoop is dat zij mede dankzij de wegwijzer bekender worden met het aanbod en zich ook verdiepen in de behoefte van de patiënt na het medisch traject. En vervolgens de patiënt op een goede manier doorverwijzen. “Zelf ben ik na mijn behandeling lange tijd zoekende geweest. Ik hoop dat dat andere patiënten bespaard blijft.”

Positieve reacties op digitale wegwijzer

Daenen heeft inmiddels de eerste positieve reacties binnen gekregen op de website. Met name van huisartsen die hebben laten weten dat dit precies is wat zij nodig hebben. Intussen is met behulp van een strategiesessie met betrokken partijen gekeken of de huidige regio kan worden uitgebreid. Gedacht wordt om Amsterdam er bij te betrekken. “Onder andere in het Amsterdam UMC en uiteraard het Antoni van Leeuwenhoek komen veel mensen met kanker. De wegwijzer kan ook hen ondersteunen.”

De directeur van ‘Stichting Wegwijzer’ is echter wel van mening dat de ‘Wegwijzer’ een regionaal karakter moet behouden omdat veel voorzieningen immers regionaal zijn. Dat laat onverlet dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn om andere regio’s eenzelfde wegwijzer op de zetten. Daenen: “Wij richten ons voorlopig op het optimaliseren van de wegwijzer en stimuleren dat patiënten én professionals deze weten te vinden.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen