Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitale zorg blijvertje voor meeste huisartsen

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken wil blijvend meer gebruikmaken van digitale zorg, zoals een video- of beeldbelconsult. Ook andere veranderingen die voortgekomen zijn uit de coronacrisis, lijken voor veel huisartsen blijvertjes. Daaronder veranderingen op organisatorisch gebied zoals ruimere spreekuren en hygiënemaatregelen als ‘geen handen schudden’. Dit schrijft Nivel op basis van een aanvullende studie op het grootschalige onderzoek dat het kennisinstituut in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgevoerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Op verzoek van de NZa en VWS heeft het Nivel in april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. Onder een subgroep van 154 respondenten is begin juni, toen coronamaatregelen werden versoepeld, nagevraagd welke vormen van digitale zorg de moeite waard zijn om te behouden, ook na de crisis. Zij noemden verschillende vormen van zorg op afstand die ze willen behouden. In de onderstaande figuur is te zien dat vooral beeldbellen en e-consulten worden genoemd. Dit komt goed overeen met wat het Nivel eerder peilden, in de huisartsenpraktijken-enquête eind april van dit jaar.

Vooral beeldbellen heeft vaste voet aan de grond gekregen
Huisartsen noemen beeldbellen en een e-(mail) consult het vaakst genoemd als blijvertjes op het gebied van digitale zorg.

Impact corona-uitbraak

Het gaat volgens het Nivel om het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in een reeks publicaties. Die moeten inzicht in de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijken. Dit geeft vergelijkingsmateriaal waar huisartsen en huisartsenprakijken behoefte aan hebben. Ook biedt het informatie welke ondersteuning gegeven kan worden aan innovaties als gevolg van de coronapandemie, zoals het gebruik van e-health.

Afgelopen mei wees bovengenoemde grootschalige onderzoek van het Nivel al uit dat driekwart van de huisartsenpraktijken sinds de coronacrisis meer e-health toepassingen in het algemeen en beeldbellen in het bijzonder gebruikt. Van de 1.443 huisartsenpraktijken die aan het onderzoek deelnamen, gaven er 1.083 dat ze tijdens de coronacrisis nieuwe e-health toepassingen in gebruik genomen hebben.

Verruiming digitale zorg

Op dit moment bekijkt de NZa welke in maart 2020 ingevoerde tijdelijke verruimingen voor digitale zorg als gevolg van de corona-uitbraak structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. Dat wordt in samenspraak met aanbieders en verzekeraars in verschillende sectoren gedaan. Het uitgangspunt is ‘digitaal, tenzij’. Hiermee wil de toezichthouder de zorg ook in de toekomst betaalbaar houden. Om die reden onderzoekt de NZa ook hoe de financiële stimulansen in de zorg kunnen bijdragen aan die ontwikkeling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen