Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Digitale zorg vergroot de kwaliteit van leven aanzienlijk’

Maandag 12 oktober vond in het KPN Xperience Center in Zoetermeer, de eerste Rond de Tafel-sessie plaats over de vraag hoe we digitale zorg samen, blijvend en functioneel kunnen toepassen. ICT&health organiseert deze sessies samen met de gemeente Den Haag, het ministerie van VWS en diverse zorgpartners.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Aan de eerste Rond de Tafel namen onder andere deel: Kavita Parhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid van de gemeente Den Haag, Filippo van Hellenberg Hubar, directeur heupairbag Wolk, Petra Flikweert, orthopedisch chirurg HagaZiekenhuis en Paul van Roosmalen, directeur-bestuurder van Woonwaarts. De sessie (vanwege COVID-19 aan een lange tafel i.p.v. aan een ronde tafel) vond plaats onder leiding van Lea Bouwmeester, voorzitter van de redactieraad van ICT&health, gesteund door sidekick Geert-Jan van Hal. Geert-Jan is actief ICT&health redactieraad lid.

Digitale Zorg ‘Rond de Tafel’

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat mensen fit en vitaal blijven en de zorg op de plek krijgen waar ze graag zijn? Met professionals die bij hen passen en hun vraagstukken? En hoe komen we tot goede samenwerking tussen gemeenten en ziekenhuizen, welzijn en woningbouwverenigingen? Hoe komen we tot nieuwe modellen die leiden tot gezond en gelukkig leven, maar ook tot kostenbesparing? Dit waren de vraagstukken die tijdens de eerste Rond de Tafel centraal stonden.

Kavita Parhudayal: “Digitale zorg vergroot de kwaliteit van leven aanzienlijk “

Kavita Parhudayal vertelde hoe de gemeente Den Haag erin slaagt om inwoners veilig en prettig langer thuis te laten wonen. Een situatie die is gerealiseerd dankzij het Zorginnovatie programma dat de gemeente samen heeft opgezet met de twee Haagse ziekenhuizen en het LUMC. Parhudayal: “We hebben geleerd dat het vergroten van de bewustwording van de mogelijkheden van technologie cruciaal is. Maar ook dat het belangrijk is dat we mensen laagdrempelig met digitale zorg kennis laten maken. En hen hier samen met al hun zorgpartners aan laten wennen. Tevens is het belangrijk om bewoners kennis laten maken met zorgmiddelen zoals de Wolk Airbag die ouderen bij een val behoedt voor een heup- of bekkenfractuur’.

Heupfracturen de wereld uithelpen is de missie van Filippo van Hellenberg Hubar. ’Jaarlijks hebben we alleen al in Nederland 25.000 heupfracturen. “Eenderde van de onfortuinlijken overlijden aan de gevolgen aan de gevolgen ervan en vijftig procent wordt nooit meer de oude. Daarom is de heupairbag belangrijk. Veel instellingen zijn hiervan overtuigd; het is onze uitdaging om dit ook mogelijk te maken voor mensen die nog zelfstandig wonen.”

Meer samenwerken

Techniche snufjes benutten en uitproberen is in het vak van orthopedisch chirurg regelmatig aan de orde.  “De Wolk is fantastisch en draagt zeker substantieel bij aan een vermindering van heupfracturen. Maar ik zou technologie ook graag veel meer inzetten rondom processen van de patiënt, voordat deze naar het ziekenhuis komt en uiteraard in de revalidatiefase. In het ziekenhuis zouden we naast het doorverwijzen naar de valpoliniek bijvoorbeeld, veel meer moeten samenwerken met onder andere de thuiszorg. Deze professionals zijn vaak zeer goed op de hoogte van wat er zich achter de deur afspeelt en op welke terreinen ondersteuning nodig is.’

Collectief organiseren

‘Çollectief organiseren moet ons devies worden. En daar kunnen wij als woningbouwvereniging in ondersteunen’ is de boodschap van Paul van Roosmalen. ‘We zijn de afgelopen jaren gecompartimenteerder gaan wonen. Individualisering is troef.  Ik ben er voor om de gemeenschapszin meer aan te spreken. Het is onze uitdaging om woonvormen te ontwikkelen waarbij, met in achtneming van de privacy, mensen elkaar vaker tegenkomen. Dat is te realiseren door de looprichting naar de voordeur zo te maken, dat mensen elkaar ontmoeten bijvoorbeeld. En hierdoor meer van elkaar weten en wellicht daardoor makkelijker een helpende hand toesteken. Er is immers nog steeds een grote groep mensen die hulp nodig heeft bij zelfstandig wonen. Waarom dit niet dichtbij huis organiseren op een ‘natuurlijke’ manier. Een helpende hand en samen meer te weten komen over technologie die jou in je specifieke situatie adequaat ondersteunt. De beste ambassadeurs zijn immers zijn de mensen die technologie zelf al gebruiken.’

Bent u op zoek naar handvatten om zelf te innoveren vanuit uw regio en te weten te komen welke partijen en tools u hierbij nodig heeft? Benieuwd hoe bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ naar zorginnovatie en bekostiging ervan kijkt? Kijkt dan hier de eerste ‘Rond de Tafel’ terug.

De Rond de Tafel sessies zijn (vooralsnog) online te volgen. Organisaties die een bijdrage willen leveren aan deze dialogen, of suggesties hebben, kunnen contact opnemen met Irene Heikens via irene@icthealth.nl.

 Noteer de volgende data alvast in uw agenda:

  • Tafel 2: 9 november – Passende digitale zorg. Het nieuwe normaal!
  • Tafel 3: 7 december – Werkplezier met digitale zorg.
  • Tafel 4: 18 januari – De juiste zorg op de juiste plek.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen