Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Digitale zorgtools beter testen in doelgroep’

Een kwart van de mensen heeft moeite om info over gezondheid en zorg te vinden. Dit komt omdat veel info en digitale zorgtools te complex zijn. Niet alleen tekstueel maar ook qua opbouw en vorm. Het intensiever testen van apps en andere applicaties kan helpen om zorgtools inclusiever te maken volgens Robert Keus, medeoprichter van DigitaalToegankelijk.nl.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een vijfde van de Nederlanders ouder dan 12 jaar heeft moeite met digitale zorgtools. Een vierde vindt het lastig om (digitale) gezondheidsinfo te begrijpen. Die ‘digitale starter’ zou trouwens wel een heel goed jouw collega kunnen zijn, want één op de tien werkers in de gehandicaptenzorg is digitale starter (vroeger ook wel digibeet genoemd) en in 2:10 van de werkers in de ouderenzorg valt in die categorie.

Expertisecentrum Pharos

Robert Keus stelt in een interview op Pharos dat zelfs als digitale tools voldoen aan alle normen, zoals bijvoorbeeld WCAG2.1AA voor semioverheden, ze nog steeds niet per se toegankelijk zijn. Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen.

Inclusieve digitale wereld

Een app die zorgvuldig is gemaakt op basis van alle voorschriften, maar die vol moeilijke teksten staat, is bijvoorbeeld nog steeds niet te doorgronden voor een grote groep Nederlanders. Robert Keus streeft op tal van wijzen naar inclusieve digitale wereld. Hij vindt met name het uitgebreid pre-testen van digitale tools in de doelgroep essentieel, want zo kun je systematisch ontdekken wat er beter kan.

Zorgtools niet of matig getest

De sleutel naar toegankelijkheid is volgens Keus ‘het toetsen met de doelgroep’. In de praktijk wordt er vaak te weinig of op de verkeerde wijze getest. Veel bureaus gebruiken bijvoorbeeld vaak testpanels, maar juist daar vind je weinig mensen met beperkingen zoals slechtziendheid, dyslexie, laaggeletterdheid, fysieke beperkingen of beperkte digitale vaardigheid. In de praktijk komt juist die groep er in allerlei richtlijnen er ook al bekaaid af.

Stopcoach-app

Een probleem bij het inclusiever maken van zorgtools is dat een toegankelijke applicatie meestal duurder uitpakt. Het is volgens Keus de kunst om al van scratch on te ontwikkelen op toegankelijkheid. Zelf ontwikkelde Robert de Stopcoach-app, een app die mensen helpt te stoppen met roken. Die app is helemaal ingericht voor laaggeletterden en mensen met minder digitale vaardigheden. De teksten zijn heel eenvoudig te begrijpen.

De app werd uitgebreid getest in de doelgroep en toen werd vastgesteld dat ook het ontwerp van de app een grote rol speelt. Heldere eenvoudige plaatjes en illustraties blijken bijvoorbeeld goed te werken. “Het gaat uiteindelijk om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. Én dus de ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen