Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Digitalisering en samenwerking houden hartzorg op peil

Het OLVG heeft, zoals zoveel ziekenhuizen, ook te kampen met de tweede coronagolf en de daarmee gepaard gaande groei van het aantal opgenomen COVID-19 patiënten. Om te voorkomen dat de reguliere zorg van hartpatiënten in gevaar komt maakt het ziekenhuis steeds meer gebruik van digitale oplossingen. Hiermee kunnen patiënten met hartklachten ook in deze tijd snel terecht voor onderzoek en behandeling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De oplopende druk op de zorg door de tweede coronagolf maakt dat artsen zo snel mogelijk moeten weten welke patiënten met spoed hartzorg nodig hebben. Een nauwere samenwerking met huisartsen, goede triage en het nog sneller en eenvoudiger plannen van medische onderzoeken als röntgenfoto’s, echo’s, longfunctietesten en hartfilmpjes helpen daarbij.

Een andere ontwikkeling die OLVG gestart is om de druk op de reguliere zorg in het ziekenhuis te verlichten is het openstellen van de locatie Spuistraat en samenwerking met het Medisch Centrum Jan van Goyen voor afspraken met patiënten. Daarnaast wordt voor patiënten van de Spuistraat een deel van de onderzoeken mogelijk bij de DC Klinieken in de Tesselschadestraat uitgevoerd. Dit zijn locaties waar patiënten met een COVID-19 verdenking niet ontvangen worden.

Videoconsulten en hartzorg op afstand

Maar het uitbreiden van digitale alternatieven voor monitoring en behandeling op afstand is minstens zo belangrijk. Het OLVG ziet onder andere een groei van het aantal patiënten dat gebruik maakt van het online patiëntenportaal MijnOLVG. Ook worden videoconsulten in toenemende mate ingezet, zodat patiënten die hartzorg nodig hebben alleen naar het ziekenhuis hoeven te komen als dat echt nodig is.

Om patiënten die dus minder vaak fysiek naar het ziekenhuis komen te monitoren en de juiste zorg en begeleiding op afstand te kunnen bieden zet het OLVG onder andere de Hartcentrum-app in die enkele maanden geleden voor het eerst geïntroduceerd werd. Hiermee kunnen hartpatiënten 24 uur per dag zelf hun waardes meten en doorgeven. De app biedt ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan zorgprofessionals van het OLVG. “Hiermee kunnen wij het aantal reguliere controles terugbrengen, terwijl de patiënten wel de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben”, vertelt cardioloog Robert Riezebos.

Samenwerking en digitalisering

In de regio Amsterdam zijn twee ziekenhuizen met een hartcentrum waar grote en meer ingewikkelde behandelingen en hartoperaties uitgevoerd mogen worden; het OLVG en het Amsterdam UMC. Deze ziekenhuizen hebben hun samenwerking tijdens de coronacrisis verder aangehaald. “Door de toename van het aantal coronapatiënten kunnen in onze regio deze complexere hartoperaties onder druk komen te staan. OLVG zal hiervoor altijd in de eerste plaats samen met Amsterdam UMC de oplossing in de regio zoeken”, aldus Riezebos.

“Daarnaast zijn op bestuurlijk niveau extra afspraken gemaakt met de hartcentra binnen Santeon, het samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen . Dit betekent dat we vanuit OLVG – mocht het nodig zijn – een grote hartoperatie ook kunnen laten plaatsvinden in een ander gespecialiseerd Santeon-ziekenhuis elders in Nederland. Hierdoor borgen we zo goed mogelijk dat iedereen die een hartoperatie moet ondergaan, deze ook op tijd krijgt”, zo licht de cardioloog toe.

Het versnellen van digitale zorg thuis, digitale triage, snelle diagnostiek en samenwerking met borgpartners voor behandeling van patiënten op andere locaties zijn belangrijke pijlers van het OLVG. Momenteel wordt ook gewerkt aan de uitbreiding van het programma Digitaal en Dichtbij om de reguliere zorg zo goed mogelijk toegankelijk te houden.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen