Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Documenten uitwisselen eerste stap richting VIPP 5

Nictiz heeft Zorgplatform (ChipSoft) voor MedMij gekwalificeerd voor het opleveren van documenten (in de vorm van pdf/a) naar een MedMij-gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Dat liet de leverancier van zorginformatiesystemen onlangs weten. Hierdoor kan de uitwisseling van het ziekenhuis naar de PGO’s beginnen, een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om aanspraak te maken op subsidieregeling VIPP 5.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg (VIPP 5) werd in februari 2020 officieel van kracht. VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. Er is 75 miljoen euro beschikbaar aan subsidiegelden. Waar VIPP 1 en 2 zich vooral hebben gericht op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richt VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling.

De technische basis voor gegevensuitwisseling via Zorgplatform werd in september 2020 gelegd, toen ChipSoft als Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label voor dit systeem ontving. Inmiddels zijn er zo’n 15 aanbieders van zorginformatiesystemen als DVZA gecertificeerd. Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij stelde destijds: “Nu de grootste EPD-leverancier van ons land het label heeft, zijn er in potentie ontzettend veel gegevens beschikbaar.” Met uitwisseling van documenten is de eerste gegevensdienst binnen VIPP 5 een feit. Aan de gegevensdienst Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt momenteel gewerkt, aldus ChipSoft.

Belangrijke stap naar VIPP 5

De MedMij-kwalificatie voor de uitwisseling van pdf/a-documenten is voor ziekenhuizen een belangrijke stap in de context van subsidieregeling VIPP 5. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten zij met 5 procent van hun patiënten met een DBC (Diagnose Behandel Combinatie)-relevant contactmoment gestandaardiseerd en digitaal informatie uitgewisseld hebben tussen het EPD en de PGO. Nu één van de twee gegevensdiensten voor module 1 is gekwalificeerd, rest alleen nog kwalificatie voor uitwisseling van de BgZ. Daarmee is voor ziekenhuizen de weg vrij om invulling te geven aan module 1 van de regeling.

De verwachting is dat de meeste huisartsenpraktijken komende maanden ook via MedMij de gegevens aan PGO’s beschikbaar stellen. Zij worden hierin ondersteund via programma OPEN. Nu ook de documenten uit ziekenhuizen verzameld kunnen worden, kan een PGO gezondheidsdata uit steeds meer bronnen. Met Zorgplatform als uitwisselingssysteem kunnen ziekenhuizen aan de slag om PGO-gebruik te stimuleren bij patiënten en de benodigde 5 procent PGO-adoptie te realiseren, aldus ChipSoft.

Open uitwisselingssysteem

Zorgplatform is een open uitwisselingssysteem van ChipSoft, dat eveneens het elektronisch patiëntendossier HiX levert. Andere veelgebruikte EPD’s in Nederland zijn van Epic en Nexus. Met Zorgplatform kunnen gestructureerde gegevens via Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en/of de Basisgegevensset zorg (BGZ) tussen zorginstellingen uitgewisseld worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuizen die werken met HiX van ChipSoft als voor ziekenhuizen die werken met het EPD van Epic.

De Reinier Haga Groep (Reinier de Graaf, Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis) nam in 2018 Zorgplatform van Chipsoft als pilot in gebruik. Zij gingen uittesten hoe via het platform de integratie werkte tussen hun EPD en het cVitals-thuismeet-systeem van FocusCura. In oktober 2019 maakten 10 zorginstellingen in Zuid-Holland en Zeeland bekend via Zorgplatform intensiever met elkaar te gaan samenwerken en gegevens uit te wisselen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen